Takk for oss!

Nå er den endelige rapporten ferdigstilt og levert, og vi er kjempefornøyd med resultatet!

Med et godt lagarbeid og jevn jobbing, har vi hatt en kjempefin bachelorprosess. Vi sitter igjen med mye ny og bra erfaring og nye bekjentskaper.

Takk for en god siste innspurt! Ha det, bloggen!

Siste Intervjurunde

Ørebekktunnelen er den konstruksjonen vi har armert i 3D, og denne tunnelen er en del av hele prosjektet Ørebekk-Simo som Statens vegvesen holder i. Ørebekktunnelen ble armert og kontrollert etter 2D-tegninger.

Vi fikk møte to kontrollingeniører i Statens vegvesen på Ørebekk-Simo-prosjektet, og vi gledet oss veldig til å høre deres tilbakemelding på vår modell!

Dette var den siste intervjurunden vår, og vi har nå vært i kontakt med tekniske tegnere, kontrollingeniører, prosjektleder, byggeleder, jernbinder-bas og oppdragsleder.

Alt om deres synspunkter, erfaringer og innspill skal nå bearbeides og drøftes. Det er klart for siste innspurt!

Veiledningsmøter

Vi er så heldige å få tett oppfølging og veiledning med Bjørn i Multiconsult.

Hver tirsdag møtes gruppen hos Multiconsult Fredrikstad og har morgenmøte der vi går gjennom siste status og veien videre. Dette er kjempenyttig for oss, og bidrar til at vi har en jevn og fin flyt i arbeidet vårt.

Vi får også svar på spørsmål og diskutert utfordringer og løsninger i plenum.

På møtet i går diskuterte vi blant annet hvordan vi skal løse armeringsdetaljene rundt et sandfang i 3D.

Joakim er også med oss, men denne gang over Skype:)

Dro på Østfoldbadet uten badetøy!

Vi tok turen til Østfoldbadet i Askim i forbindelse med tilbygget som er prosjektert av Multiconsult og utføres av Askim Entreprenør. Det som gjør dette prosjektet spesielt interessant for oss er at det kjøres tegningsløst!

Hele tilbygget er prosjektert med BIM og vi er nysgjerrige på hvordan det har gått med armering i 3D.

Vi hadde et innholdsrikt intervju med både prosjektleder og jernbinder-bas , og fikk et godt innblikk i hvilke erfaringer de har gjort seg med sitt første tegningsløse armeringsprosjekt.

Etter endt intervju fikk hele gruppa full omvisning i det nye tilbygget! Det blir morsomt å se det ferdige produktet!

TEKLA

Lars og Susanne har nå kommet seg godt inn i programmet TEKLA og har startet med armering av tunnelen.

Legger ved bilder for å vise deler av fremgangen:

Innledende

Gruppen har nylig levert et relativt detaljert forprosjekt og henviser herved til deler av denne.

Bakgrunn og teoretisk grunnlag 

Gruppen tok kontakt med Multiconsult Fredrikstad og forhørte seg om mulighet for bacheloroppgave. Multiconsult laget i første omgang en oppgave som omhandlet knutepunkt i betong på tunnelkonstruksjon. Etter litt research og diskusjon kom vi frem til at vi ønsket en oppgave innenfor Building Information Modelling (BIM).

Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å skrive om noe som er nytenkende og fremtidsrettet. Multiconsult besvarte vårt ønske, og laget en oppgave som omhandler 3D-armering.

Hovedtemaet og teoretisk grunnlag for bacheloroppgaven ble til slutt Building Information Modelling (BIM) for en tunnelkonstruksjon, med fokus på 3D-armering.

Den aktuelle tunnelkonstruksjonen vi skal ta for oss er Ørebekktunnelen på prosjektet Ørebekk-Simo. Armeringen i denne tunnelen ble utført med tegninger, og ikke 3D-modell. Vi ønsker dermed å se på hvilke konsekvenser det ville hatt dersom hele prosjektet ble utført i TEKLA. Med fokus på både prosjekteringsfasen og byggeprosessen tror vi at oppgaven kan gi utfyllende informasjon om BIM gjennom både positive og negative konsekvenser som kan oppstå i et prosjekt.

 

Prosjektmål 

3D-modellering er i vinden og vi ønsker å belyse prosessen rundt overgangen fra tegning til modell. Ved bruk av TEKLA som programvare vil to av oss prosjektere deler av Ørebekktunnelen. Dette gjøres for å få en bedre innsikt i hverdagen til de som prosjekterer, i håp om å kunne bruke denne kunnskapen videre i prosjektet.

Vi ønsker at denne bacheloroppgaven skal gi innsikt i utfordringer og fordeler mot en fremtid med 3D-modeller.

  • Belyse effekten og eventuelt hindringer ved bruk av 3D-modellering i tunnelprosjekter
  • Skape et bedre bilde av hva bransjen, både prosjekterende og utførende, foretrekker i forbindelse med 2D og 3D
  • Lære mer om BIM og bruk av programvare som TEKLA
  • Gi støttende informasjon til de som vurderer å bytte ut tradisjonell metode til BIM
  • Belyse konsekvenser ved bruk av BIM, både positive og negative

 

Problemstilling 

Det er mange forskjellige områder å gå i dybden på i forbindelse med 3D-armering i tunneler. I første omgang ønsker vi å undersøke hvordan prosjektering og byggeprosess kan bli forbedret ved bruk av BIM. Ved å fokusere på hvordan 3D-armering påvirker framgangen i prosjektet og hvilke bidrag dette gir kan vi sammenlikne dette med et større helhetlig BIM-prosjekt.

Vår midlertidig problemstilling blir derfor: Hvordan kan prosjektering og byggeprosess bli forbedret ved bruk av BIM og hvilke konsekvenser oppstår sett mot tradisjonell metode?