Prosjektskisse

Prosjektskissen skal leveres 22. mars klokka 23.59.

22. mars
22. mars

Denne skal inneholde:

 • Prosjektinformasjon
 • Teoretisk grunnlag
 • Prosjektmål
 • Problemstilling
 • Rammer og avgrensninger
 • Prosjektplan med tidsdiagram
 • Kort beskrivelse av løsningsmetodikk
 • Eventuelle koder og standarder
 • Vedlegg
  • Standardavtale
  • Eventuell fortrolighetsavtale
  • Eventuelle andre spesielle avtaler

Grunnlaget for å undersøke avstivningssystemer er på grunn av at bygninger blir utsatt for vindlast. For høye bygninger er vindlast et spesielt problem. Derfor er det viktig å utføre gode løsninger. Oppgaven skal gi økt kunnskap om avstivningssystemer i fleretasjes bygg.  Vi skal se på 2 forskjellige avstivningssystemer og sammenligne disse med tanke på praktisk utførelse, estetikk og materialbruk. I tillegg skal de tilfredsstille kravene i Eurokodene. Dette er en serie standarder som brukes for prosjektering av bygg.

Tema for bacheloroppgaven

Temaet for bacheloroppgaven vår er å se på avstivningssystemer i stål i fleretasjes bygg. Det finnes forskjellige måter å avstive en bygning for vindlast. Bilde under viser fire forskjellige avstivningssystemer.

Avstivingssystemer
Avstivningssystemer

Alternativ A er å bruke skjærvegger. Dette er som oftest brukt rundt trapperom og heissjakter i høye bygninger. Alternativ B er å bruke vindkryss. Dette er for å unngå og bruke unødvendig store dimensjoner på søylene. Alternativ C er å bruke momentstive rammer. Dette er en ramme der forbindelsen mellom bjelke og søyle er stiv, slik at man unngår vindkryss som blokkerer for utsikten. Alternativ D er å bruke diagonalstaver. Akkurat som alternativ B er dette også for å unngå og bruke unødvendig store dimensjoner på søylene.