Bacheloroppgaven er levert :D

Bacheloroppgaven er levert.

Alle i gruppen er fornøyde med innsatsen og resultatet vi har kommet til.

Forside av Bacheloroppgaven

Vi ses på Expo

husk åpningstider er 17.06.2019 fra kl10:00-18:00 og 18.06.2019 fra kl.09:00-13:00, vi holder oss i gallariet på smia bygget, Fredrikstad, Høgskolen i Østfold.

 

Pressemelding 31.05.2019:

Bæresystemer i LVL mot Limtre

Konstruksjoner i dag kan bygges opp til 40 etasjer med kun bruk av tre som bæresystem, noe som er veldig miljøvennlig og kan løse problemer angående miljøforurensing. Takket være dagens teknologier som utvikler nye tre produkter, kan vi fullstendig erstatte de med andre byggematerialer som stål og betong. Noen av disse kjente tre produktene er Limtre og LVL som er kjent for høy styrke og stabilitet.

Med fokus på trekonstruksjon har tre avgangsstudenter ved Høgskolen i Østfold avdeling ingeniørfag, beregnet og dimensjonert og til slutt sammenlignet to tre sorter, limtre og LVL (Laminated veneer lumber). Hensikten med oppgaven er å finne ut hvilket tre produkt er best egnet å bruke som bæresystem i idrettshaller, ved å sammenligne to mest kjente tre produkter, LVL og Limtre, og kartlegge fordeler og ulemper ved bruk av disse produktene.

I utgangspunktet har vi tatt dimensjoner til en eksisterende idrettshall- Borgehallen i Fredrikstad kommune, deretter har vi jobbet gjennom vår-semestret 2019 for å prosjektere to like idrettshaller av Limtre og LVL i 3-ledsramme som hovedbæresystem.

Det som er viktig for oss er å kunne vise fram best egnet tre produkt for den konstruksjonsdel eller det område i bygget, med tanke på material besparelse, økonomisk lønnsomhet og ikke minst miljøet.

Resultater av sammenligningen vil bli presentert ved EXPO utstillingen/stand ved Høgskolen i Fredrikstad den 17. Og 18. Juni hvor vi kan svare på eventuelle spørsmål.

Åpningstider er 17.06.2019 fra kl10:00-18:00 og 18.06.2019 fra kl.09:00-13:00

Prøvestykker i BOKS!

Vi vil både takke Moelven AS for støtten hittil i prosjektet og for prøvestykkene av LVL og limtre som vi fikk idag. Disse vil bli vist nærmere på EXPO for videre diskusjon av forskjeller.

Portalrammen står på fot

Idag har vi etter en periode med beregninger i beregningsprogrammet AutoDesk Robot kommet fram til en løsning på LVL rammen. Slik vil den se ut på bildet over. Det blir en 3-leddramme med mekanisk forbindelse i hjørne og spikerplate på toppen (møne).

Prøver programmer, kommer ingen vei

Vi er i en periode nå ettersøkt programmer for dimensjonering og beregning av portalrammene i limtre og LVL. Den kombinasjonen, med både limtre portalramme og LVL portalramme slet vi lenge med å finne. Vi kontaktet flere produsenter for å få tilgang til en lisens.

 

 

Starten

Vi brukte dagen til å tegne og utforme ulike mulige
rammer med hensyn til beregningene. Det er 3 ulike rammer vi fordeler mellom oss.
Vår plan er å fordype oss i hvordan kreftene jobber i bæresystemet,
og hvordan best beregne og dimensjonere.

Dette er første utkast av ulike rammer og tilhørende beregninger.

Utforming av idrettshall med hovedbæresystem i limtre mot LVL

Oppgaven vår går ut på å utforme en idrettshall med
hovedbæresystem i limtre og deretter sammenligne dette systemet med LVL.
Både når det kommer til materialbruk, styrke forholdet mot hvor mye material
som blir brukt og utformingen.

Det er et slikt kurvet søyle vi har tenkt å ta for oss når vi skal utforme rammen vår i limtre.

Prosjektskisse i boks!

Første innleveringen vår i »Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode».
Dette skulle bli gjort før vi startet.
Inneholdt kontraktavtale, plan, ideer, mål, problemstilling.

Forsiden vår i prosjektskissen.