Fiberorientering og støpbarhet

En oppgave vi har gjennomført omhandler hvor godt betongen beveger seg rundt hjørner i fersk fase. Selvkomprimerende betong skal ikke ha behov for vibrering eller annen hjelp til å komme seg til alle kriker og kroker i en forskaling. Vi benyttet derfor snekkerverkstedet til å lage en L-form, som vil simulere at betongen skal rundt en hjørne og fylle opp forskalingen til underkant av et vindu.

Vi ville se hvordan en SKB med to forskjellige fibermengder, fordelte fibrene og tilslaget i formen. Vi blandet derfor en batch med 40kg/m^3 og en med 60kg/m^3. Planen var da at vi skulle dele opp betongen slik sett i figuren nedenfor.

Snitt L-form.

L-form med skillevegg. Dimensjon 150x150x800mm.

Her ser vi L-formene kuttet opp etter tegningen. Alle delene er lagt på siden, og fibrene er markert med tusj.

Det er god fordeling av både tilslag og fiber. Det er noe forskjell i fordelingen.
40kg/m^3 har en gradvis økning i antall fiber, mens 60kg/m^3 har jevnt fordelt fibre

 

Knekking av bjelker

Etter 28 dager i vannbad er det klart for testing av bjelkene på labben. En dag i forveien blir bjelkene tatt opp fra vannbassenget og det blir kuttet opp et 25mm dypt kutt midt på bjelken. Dette bidrar til å kontrollere bruddet slik at våre sensorer fanger opp dataene. Vi limer også på små metallbiter, hvor sensoren kan festes til.

25mm kutt er gjort og festene til sensoren blir pålimt.

Limet får tørke over natten slik at det ikke er fare for at sensoren glir ut av posisjon og gir feil data. Vi benytter en sensor som måler i mikrometer, så det er viktig at de sitter godt får sensoren blir montert. Den fungerer som en «klesklype», som må klemmes på plass og gir nok krefter til å flytte festene, om limet ikke har stivnet.

Bjelkerigg

 

 

 

 

 

 

 

 

Testen er nærmest ferdig, og vi ser tydelig tegn til et brudd.

En test tar omtrent 20 minutter og gjennomføre. Den hydrauliske trykktestmaskinen jobber i et jevnt tempo hele veien. Betongen får brudd ganske tidlig, etter bare noen minutter, men stålfibrene holder bjelken godt sammen. Mot slutten kan du høre at stålfibrene ryker i økende tempo før bjelken kollapser.

Ferdig gjennomført test

 

Støping av bjelker

Etter standard NS-EN 14651 skal vi støpe 6 bjelker pr fibermengde, det vil si 24 bjelker til sammen. Dette gjør vi over to dager med 6 blandinger hver dag, der en blanding er nok til 2 bjelker.

Vi starter med å veie opp alt av materialer etter betongresepten vi har fått fra oppdragsgiver.

En blanding inneholder:

  • 10,915 kg Norcem Standard FA sement
  • 0,223 kg Elkem Microsilika
  • 4,4 liter vann
  • 25,784 kg 0-8mm tilslag
  • 10,453 kg 8-16mm tilslag
  • 10,453 kg 16-22mm tilslag
  • 0,167 kg Mapei Dynamon SX-23 (SP-stoff)
  • 0,006 kg Mapei Mapeair 25 1:9 (L-stoff)
  • Mapei Steelfibre DE 50/0,75 N

Deretter heles alt i tvangsblandemaskinen og blandes i 3-4 minutter.

Når den er ferdig spas den i en bøtte for så og ta synkmål av blandingen. Når betongen er godkjent og målt helles den over i bjelkeformene. Disse er 15x15x55cm og er standard størrelse for bjelkeprøving etter standaren.

 

Om oss

Vi er en gruppe på 3 studenter fra Høgskolen i Østfold. Vi tar alle Betongteknologi med Inge Richard Eeg som lærer.

Gruppen vår består av:

Eivind Andreas Myrene Kvalvaag
23 år gammel fra Bø
eivind.kvalvaag@hiof.no
tfl 90 68 66 45

Sindre Tjørsvåg
23 år gammel fra Flekkefjord
sindre.tjorsvag@hiof.no
tlf 97 13 00 76

Mikkel Wernersen 
25 år gammel fra Fredrikstad 
mikkel.wernersen@hiof.no 
tlf 91 84 91 83

 

Vår bachelor oppgave

Vi er en gruppe på 3 studenter fra ByggingeniørHøyskolen i Østfold. Vi skal skrive bachelor i faget Betongteknologi.

Oppgaven vår går ut på å finne den optimale mengde fiberarmering i SKB (selv komprimerende betong) for høyest reststrekkfasthet etter brudd, samt
se på fordelingen og orientering av fibrene. Oppgaven er gitt av Bernt Kristiansen fra AF Entreprenør AS og skrives i samarbeid med Mapei AS.

Vi skal støpe til sammen 24 bjelker, 6 bjelker over 4 forskjellige mengder fiber (30, 45, 60, 75- kg/m3). Bjelkene skal herde i 28 døgn for så bli knekt på labben til høyskolen for og måle reststrekkfastheten etter brudd i betongen.
Alle tester gjøres etter NS-EN 14651.

Vi skal støpe to L-bokser der vi skal se om fibrene fordeler seg jevnt i boksen. Dette gjør vi for og se om fiberarmering er brukelig i SKB.