Vår bachelor oppgave

Vi er en gruppe på 3 studenter fra ByggingeniørHøyskolen i Østfold. Vi skal skrive bachelor i faget Betongteknologi.

Oppgaven vår går ut på å finne den optimale mengde fiberarmering i SKB (selv komprimerende betong) for høyest reststrekkfasthet etter brudd, samt
se på fordelingen og orientering av fibrene. Oppgaven er gitt av Bernt Kristiansen fra AF Entreprenør AS og skrives i samarbeid med Mapei AS.

Vi skal støpe til sammen 24 bjelker, 6 bjelker over 4 forskjellige mengder fiber (30, 45, 60, 75- kg/m3). Bjelkene skal herde i 28 døgn for så bli knekt på labben til høyskolen for og måle reststrekkfastheten etter brudd i betongen.
Alle tester gjøres etter NS-EN 14651.

Vi skal støpe to L-bokser der vi skal se om fibrene fordeler seg jevnt i boksen. Dette gjør vi for og se om fiberarmering er brukelig i SKB.