Støping av bjelker

Etter standard NS-EN 14651 skal vi støpe 6 bjelker pr fibermengde, det vil si 24 bjelker til sammen. Dette gjør vi over to dager med 6 blandinger hver dag, der en blanding er nok til 2 bjelker.

Vi starter med å veie opp alt av materialer etter betongresepten vi har fått fra oppdragsgiver.

En blanding inneholder:

  • 10,915 kg Norcem Standard FA sement
  • 0,223 kg Elkem Microsilika
  • 4,4 liter vann
  • 25,784 kg 0-8mm tilslag
  • 10,453 kg 8-16mm tilslag
  • 10,453 kg 16-22mm tilslag
  • 0,167 kg Mapei Dynamon SX-23 (SP-stoff)
  • 0,006 kg Mapei Mapeair 25 1:9 (L-stoff)
  • Mapei Steelfibre DE 50/0,75 N

Deretter heles alt i tvangsblandemaskinen og blandes i 3-4 minutter.

Når den er ferdig spas den i en bøtte for så og ta synkmål av blandingen. Når betongen er godkjent og målt helles den over i bjelkeformene. Disse er 15x15x55cm og er standard størrelse for bjelkeprøving etter standaren.

 

eakvalva