Fiberorientering og støpbarhet

En oppgave vi har gjennomført omhandler hvor godt betongen beveger seg rundt hjørner i fersk fase. Selvkomprimerende betong skal ikke ha behov for vibrering eller annen hjelp til å komme seg til alle kriker og kroker i en forskaling. Vi benyttet derfor snekkerverkstedet til å lage en L-form, som vil simulere at betongen skal rundt en hjørne og fylle opp forskalingen til underkant av et vindu.

Vi ville se hvordan en SKB med to forskjellige fibermengder, fordelte fibrene og tilslaget i formen. Vi blandet derfor en batch med 40kg/m^3 og en med 60kg/m^3. Planen var da at vi skulle dele opp betongen slik sett i figuren nedenfor.

Snitt L-form.

L-form med skillevegg. Dimensjon 150x150x800mm.

Her ser vi L-formene kuttet opp etter tegningen. Alle delene er lagt på siden, og fibrene er markert med tusj.

Det er god fordeling av både tilslag og fiber. Det er noe forskjell i fordelingen.
40kg/m^3 har en gradvis økning i antall fiber, mens 60kg/m^3 har jevnt fordelt fibre

 

Knekking av bjelker

Etter 28 dager i vannbad er det klart for testing av bjelkene på labben. En dag i forveien blir bjelkene tatt opp fra vannbassenget og det blir kuttet opp et 25mm dypt kutt midt på bjelken. Dette bidrar til å kontrollere bruddet slik at våre sensorer fanger opp dataene. Vi limer også på små metallbiter, hvor sensoren kan festes til.

25mm kutt er gjort og festene til sensoren blir pålimt.

Limet får tørke over natten slik at det ikke er fare for at sensoren glir ut av posisjon og gir feil data. Vi benytter en sensor som måler i mikrometer, så det er viktig at de sitter godt får sensoren blir montert. Den fungerer som en «klesklype», som må klemmes på plass og gir nok krefter til å flytte festene, om limet ikke har stivnet.

Bjelkerigg

 

 

 

 

 

 

 

 

Testen er nærmest ferdig, og vi ser tydelig tegn til et brudd.

En test tar omtrent 20 minutter og gjennomføre. Den hydrauliske trykktestmaskinen jobber i et jevnt tempo hele veien. Betongen får brudd ganske tidlig, etter bare noen minutter, men stålfibrene holder bjelken godt sammen. Mot slutten kan du høre at stålfibrene ryker i økende tempo før bjelken kollapser.

Ferdig gjennomført test