Fiberorientering og støpbarhet

En oppgave vi har gjennomført omhandler hvor godt betongen beveger seg rundt hjørner i fersk fase. Selvkomprimerende betong skal ikke ha behov for vibrering eller annen hjelp til å komme seg til alle kriker og kroker i en forskaling. Vi benyttet derfor snekkerverkstedet til å lage en L-form, som vil simulere at betongen skal rundt en hjørne og fylle opp forskalingen til underkant av et vindu.

Vi ville se hvordan en SKB med to forskjellige fibermengder, fordelte fibrene og tilslaget i formen. Vi blandet derfor en batch med 40kg/m^3 og en med 60kg/m^3. Planen var da at vi skulle dele opp betongen slik sett i figuren nedenfor.

Snitt L-form.

L-form med skillevegg. Dimensjon 150x150x800mm.

Her ser vi L-formene kuttet opp etter tegningen. Alle delene er lagt på siden, og fibrene er markert med tusj.

Det er god fordeling av både tilslag og fiber. Det er noe forskjell i fordelingen.
40kg/m^3 har en gradvis økning i antall fiber, mens 60kg/m^3 har jevnt fordelt fibre

 

mikkelw