Støping av bjelker

Etter standard NS-EN 14651 skal vi støpe 6 bjelker pr fibermengde, det vil si 24 bjelker til sammen. Dette gjør vi over to dager med 6 blandinger hver dag, der en blanding er nok til 2 bjelker.

Vi starter med å veie opp alt av materialer etter betongresepten vi har fått fra oppdragsgiver.

En blanding inneholder:

  • 10,915 kg Norcem Standard FA sement
  • 0,223 kg Elkem Microsilika
  • 4,4 liter vann
  • 25,784 kg 0-8mm tilslag
  • 10,453 kg 8-16mm tilslag
  • 10,453 kg 16-22mm tilslag
  • 0,167 kg Mapei Dynamon SX-23 (SP-stoff)
  • 0,006 kg Mapei Mapeair 25 1:9 (L-stoff)
  • Mapei Steelfibre DE 50/0,75 N

Deretter heles alt i tvangsblandemaskinen og blandes i 3-4 minutter.

Når den er ferdig spas den i en bøtte for så og ta synkmål av blandingen. Når betongen er godkjent og målt helles den over i bjelkeformene. Disse er 15x15x55cm og er standard størrelse for bjelkeprøving etter standaren.

 

Om oss

Vi er en gruppe på 3 studenter fra Høgskolen i Østfold. Vi tar alle Betongteknologi med Inge Richard Eeg som lærer.

Gruppen vår består av:

Eivind Andreas Myrene Kvalvaag
23 år gammel fra Bø
eivind.kvalvaag@hiof.no
tfl 90 68 66 45

Sindre Tjørsvåg
23 år gammel fra Flekkefjord
sindre.tjorsvag@hiof.no
tlf 97 13 00 76

Mikkel Wernersen 
25 år gammel fra Fredrikstad 
mikkel.wernersen@hiof.no 
tlf 91 84 91 83

 

Vår bachelor oppgave

Vi er en gruppe på 3 studenter fra ByggingeniørHøyskolen i Østfold. Vi skal skrive bachelor i faget Betongteknologi.

Oppgaven vår går ut på å finne den optimale mengde fiberarmering i SKB (selv komprimerende betong) for høyest reststrekkfasthet etter brudd, samt
se på fordelingen og orientering av fibrene. Oppgaven er gitt av Bernt Kristiansen fra AF Entreprenør AS og skrives i samarbeid med Mapei AS.

Vi skal støpe til sammen 24 bjelker, 6 bjelker over 4 forskjellige mengder fiber (30, 45, 60, 75- kg/m3). Bjelkene skal herde i 28 døgn for så bli knekt på labben til høyskolen for og måle reststrekkfastheten etter brudd i betongen.
Alle tester gjøres etter NS-EN 14651.

Vi skal støpe to L-bokser der vi skal se om fibrene fordeler seg jevnt i boksen. Dette gjør vi for og se om fiberarmering er brukelig i SKB.