Bacheloroppgaven er ferdig!

Da er bacheloroppgaven ferdig og levert! Vi er takknemlige for at vi fikk muligheten til å være med på dette spennende prosjektet som har vært veldig lærerikt. Alle i gruppen er fornøyd med innsatsen og sluttproduktet vi har endt opp med.

Da vi fikk se oppgaven for første gang virket det vanskelig å se for seg hvordan det hele skulle starte, hvilken problemstilling som passet til oppgaven, hvordan vi skulle avgrense oppgaven og prosessen videre. Etter noen måneder med møter og jobbing er vi alle glade for å endelig ha levert. Vi håper dette bygger videre på mulighetsstudien til COWI på en tilfredsstillende måte og kanskje blir realisert i fremtiden.

Med dette vil vi også takke alle som har hjulpet oss med å gjennomføre dette prosjektet. Dette gjelder alle de fantastiske bedriftene og menneskene som har hatt anledning til å hjelpe, rettlede og møte oss. Ekstra takk til Geir Torgersen, Magnus Holmskau, COWI, Sarpsborg kommune, Brødrene Lie, Olimb og Kystverket.

Vi håper dere vil lese gjennom oppgaven vår og det hadde vært veldig hyggelig å fått høre hva dere synes om den. Dere kan ta kontakt med en av oss i gruppen på mail for kopi av bacheloroppgaven.

Nå skal vi forberede oss til EXPO 17. og 18. Juni, håper vi sees der! 🙂

 

Pressemelding

I dag kontaktet vi noen lokale aviser og sendte ut pressemeldingen vår.

Klikk her for å gå til pressemeldingen

 

Snart i mål

Nå har vi kommet ganske langt i bachelor prosessen og begynner å merke presset på at det nå er under tre uker igjen til vi skal levere bacheloroppgaven!

Vi venter nå på tilbakemelding på utkastet vi sendte inn til gjennomgang 15. mai, men vet allerede en del ting vi må undersøke nærmere. Vi må få tak i noen priser, se på miljøregnskap og få lagt inn litt info om en del ting som skal være med som vedlegg i oppgaven.

Neste statusmøte blir på fredag 24 mai, og da er det akkurat to uker igjen til deadline!

 

Godt i gang med oppgaven nå!

Hei! Nå har vi kommet et stykke med oppgaven. Den har for alvor begynt å forme seg og vi har allerede endret noe på strukturen.

I slutten av April hadde vi et møte med veilederen vår Geir hvor vi presenterte hvordan vi ligger an med oppgaven. Samtidig tok vi en tur til et prosjekt i nærområdet hvor Olimb bidro med styrt boring.

Senest i går hadde vi et møte med COWI hvor vi fikk nærmere informasjon om sjøledninger, økonomi og grunnforhold. Med dette har vi kommet godt i gang med oppgaven, fått svar på en del ting vi lurte på og jobber videre med dette.

Videre skal vi fortsette å skrive på oppgaven og bli ferdig med de arbeidsoppgavene vi har fordelt i mellom oss. Planen er at vi skal skrive ferdig et utkast med så mye vi kan innen 15 mai og levere dette inn til gjennomgang av veilederen vår Geir.

 

Møte med Sarpsborg kommune

Hei! Idag var vi inne hos Sarpsborg kommune hvor vi møtte tre ansatte. De hjalp oss med å orientere oss om området, hvordan avløpet blir håndtert på Greåker og hvordan transportsystemet ser ut i dag. Vi fikk også vite litt om fremtidsplanene, og arbeidene med å omgjøre fellessystemer til separatsystemer. Dette gjorde ga oss bedre innsikt i utfordringene i området.

Vi fikk informasjon om hvilke personer, bedrifter og nettsider som kan være interessant å kontakte og sjekke ut for å få flere detaljer om saker vi lurer på.

Etter dette møtet tok vi et statusmøte og oppdaterte hverandre på nødvendige arbeidsoppgaver og snakket om det vi fikk vite av Sarpsborg kommune.

Fremover bygger vi videre på oppgaven og tar et nytt møte rett over påske, i mellomtiden skal vi holde kontakten over nettet.

 

Oppdateringsmøte

Hei igjen! Gruppen hadde et internmøte for å oppdatere hverandre på de individuelle oppgavene som vi ble enige om forrige møte.

Arbnor presenterte NoDig løsninger, og at spesielt styrt boring vil være mest aktuelt. Presenterte også begrensninger i dybder og lengder.

Oskar presenterte det han fant ut av om økonomi, hva slags økonomiske analyser som kan bli gjort og samt diverse bedrifter som tilbyr aktuelle pumpeløsninger. Blant dem er det Sulzer og Xylem.

Elias snakket om valg av pumpe og det han fant ut av om sentrifugal pumper og hvordan de fungerer samt bidra til bedre energieffektivisering.

Steffen presenterte grunnforholdene i området og fant ut av at det er mye marin leire, at grunnforholdene generelt har dårlig infiltrasjon, det er lite grunnvann og det kan oppstå kvikkleireskred. Han fant også ut at det tidligere har vært leirskred i området.

Tilslutt snakket vi om hva som må bli tatt opp på møtet med Sarpsborg kommune og Steffen ordnet en saksliste.

Vi har også fordelt arbeidsoppgaver internt til neste statusmøte som skal skje 10 april.

 

Starten på skrivingen

I dag hadde vi et statusmøte hvor vi bestemte oss for å komme i gang med å skrive. Vi startet med å lage en mal for oppsettet til oppgaven og fordelte forskjellige arbeidsoppgaver til hver av oss. Oppgavene som ble delt ut var å se på økonomi, pumpeteknikk, graveløsning og gravefrie løsninger for legging av rør. Samtidig avtalte vi et møte med Sarpsborg kommune for å få svar på noen av spørsmålene vi har.

 

Forprosjektrapport

Hei igjen!

Fredag 22. mars var fristen for å innlevere forprosjektrapporten og vi er fornøyd med å ha gjennomført en god jobb. Klikk her for å gå til forprosjektrapporten

Denne rapporten har hjulpet oss med å komme godt i gang med oppgaven, definere tittel, problemstilling, avgrensninger og eventuelle rapporter som skal legges til grunn. To dager før forprosjektrapporten skulle inn, hadde vi et produktivt møte sammen med intern og ekstern veileder. Her diskuterte vi mulige problemstillinger, hvordan vi burde vinkle oppgaven og hvordan vi kan gå fram med oppgaven. Det ble et nyttig møte som hjalp oss med å utforme forprosjektrapporten og nå gleder vi oss til å gå enda dypere i tematikken.

 

Oppstart

Hallo!

Til tross for at bachelor-perioden offisielt «startet» i januar, har vi de siste to måneden sakte men sikkert kommet i gang for fullt. Frem til 11. mars har vi hatt diverse semesteroppgaver og eksamener, noe som har ført til at det ikke har vært så mye fokus bacheloroppgaven i denne perioden. Først i går kunne vi si at NÅ SKJER DET! Og vi gleder oss!


For å oppsummere det som har skjedd tidligere:

I medio januar hadde vi første interne møte med alle fire gruppemedlemmene. Da snakket vi hva en potensiell oppgave kunne være, våre interessefelt, ambisjonsnivå og hva som er viktig for å få best mulig teamarbeid.

Frem til 4. februar hadde vi møter med faglærerne Inge Eeg og Torbjørn Friborg, hvor vi fikk presentert mulige oppgaver som de hadde tenkt ut. Etter å ha snakket frem og tilbake oss i mellom, bestemte vi oss for å velge oppgaven «Hovedavløpsledning – Fredrikstad/Sarpsborg» i samarbeid med COWI.

Onsdag 6. mars hadde vi et møte med COWI, sammen med internveileder Geir Torgersen, eksternveileder Magnus Holmskau og avdelingssjef Sverre Olav Gjerløw. Dette ble en kickstart hvor vi fikk presentert oppgaven i dypere trekk, og ulike problemstillinger som kunne vært aktuelt.

Og siste nytt: Tirsdag 12. mars hadde vi et møte med internveileder Geir Torgersen hvor vi diskuterte noen av de ulike alternativene vi har tenkt på siden møte med COWI uken før. Vi fikk veiledning for å komme i gang med både oppgaven og forprosjektrapporten som skal inn om 9 dager.


Vi skal ikke røpe oppgaven i detaljer helt enda. Neste uke skal vi ha et internmøte og deretter veiledningsmøte med COWI. Vi vil vente litt til med å røpe tittelen på oppgaven og problemstillingen vi har valgt.

 

Hei, verden!

Velkommen til vår aller første blogg-post. Denne bloggen vil gi både deg og dere et innsyn i hva vil skal drive med de neste tre månedene. Vi er veldig begeistret for bachelor-oppgaven og ser frem til å dele denne ferden med deg.

Bachelor-oppgaven skal omhandle et spennende tema innen vann- og miljøteknikk, og vi gleder oss til å røpe oppgaven om noen få dager.