Røyketest

Gruppen har gjennomført  en røyke test den 04.05.2019 for å undersøkelse dersom området har noe feil kobling i spillvannledningen.

 

ahalshaa