Hva er Fremmedvann

 

Fremmedvann er vannet som kommer av innlekking i ledninger og kummer, skadede rør og utette kumlokk. Fremmedvann er alt vann som kommer fra hus uten spillvann, det gjelder separat og felles system. (Borgestrand, 2015)

Det er svært variasjon fra et område til et annet område med mengden av fremmedvann i avløpsnettet. Fremmedvann fører til små ulemper i noen områder og kommuner, men det fører til store ulemper i de fleste situasjonene.

Det kreves flere forsøk for å kunne minske fremmedvann. For å få til en god gjennomføring trenger man en langtidsplanlegging. En av de viktigste arbeid med rør og kumsinspeksjoner, er å fjerne røtter som er inntrengt i rør og kummer.

Hvis kostnadene for å la fremmedvannet bli inne i kummeret er mindre enn hva det koster å få det ut lar man det være. Men hvis fremmedvannet som er inne i kummeret kan skape mer kostnader enn hvis man arbeider med å få det ut, er det best å utføre dette. Vi bør unngå at fremmedvann fører til forurensningsutslipp og at det forårsaker større problemer i avløpsrenseanlegg. (Miljø Blad, 2017, s. 1)

 

Referanser:

Borgestrand, O. (2015, 15. januar). Fremmedvann koster dyrt. Hentet fra  https://www.vvsaktuelt.no/fremmedvann-koster-dyrt-82721/nyhet.html

Miljø Blad. (2017). Fremmedvann i avløpsledninger. Hentet fra https://docplayer.me/113796005-Fremmedvann-i-avlopsledninger.html

 

ahalshaa