EXPO

Gruppe her levert en side med informasjon om oppgave og oppdragsgiver Fredrikstad kommune teknisk drift.

 

Undersøkelsesmetoder for å finne
fremmedvann i skivika

Prosjektbeskrivelse

Vi er student gruppe fra bygg ingeniør avdeling som har bachelor
oppgave i VA. Oppgaven handler om å finne årsakene til fremmede
vann i Skivika. Fremmede vann er vannet som lekker i spillvann og
vann ledninger. Gruppen må ut å gjennomføre forskjellige tester for å
oppdages årsaken.
Formålet med oppgaven er å bruke det vi har lært gjennom de tre
studieårene og kunne praktisere det i virkelighet.

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Avdeling ingeniørfag/ veiledningslærer Geir Torgersen

 

ahalshaa