Om prosjektet

Vi har utarbeidet et prosjektforslag til optimal plassering av en midlertidig gang og sykkelbru, samt og en ny gang og sykkelbru på Mossekanalen. Ønsket etter en ny sikker og selvstendig bru har vært stor blant befolkningen. På grunn av mye uklarhet for planløsningene i området, ønsker ikke vi å bygge brua før planløsningene er oppklart. Så første del i oppgaven vil omhandle vurderingen for plasseringen av en midlertidig bru. Videre i oppgaven skal vi prosjektere en ny gang og sykkelbru som senere skal erstatte den midlertidige brua.

 

Under vurderingen av den optimale plasseringen har vi tatt for oss hvor brua har størst nytte, med tanke på om folk vil bruke den eller bare fortsetter å benytte seg av den eksisterende brua. Det blir også skrevet om ulike fordeler og ulemper med hvert forslag til optimal plassering. Målet med denne delen av oppgaven er å finne optimale plasseringen, og se bort fra estetikken.

 

Reguleringsplanene for den nye togstasjonen i Moss har vært svært aktuelle for prosjekteringen av den nye gang og sykkelbrua. I oppgaven har det blitt foretatt nye vurderinger som vi har diskutert. Dette var med på å bestemme plassering for den nye brua. Målet med denne delen av besvarelsen er å finne optimal plassering, og samtidig se på estetikken av brua slik at den passer inn i miljøet rundt.

 

 

Kort oppsummert vil den optimale plasseringen for den midlertidig brua ligge rett ved siden av den eksisterende brua. Vi mener at brua vil ha størst nytte på denne plasseringen sammenlignet med de to andre alternativene. For den nye gang og sykkelbrua vil den plasseres nærmere bastøferga fordi vi tenker at brua vil ha størst nytte for fremtidige reguleringsplaner.

Ny gang og sykkelbru

 

 

 

Hello world!

Hei Bloggen