Oppdragsgiver

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme seg trygt fram. De planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Etaten er delt opp i vegdirektoratet og fem regioner.