Forprosjekt er ferdigstilt

Forprosjektrapporten har blitt godkjent av intern og ekstern veileder og er nå publisert!
Vi er også i gang med å koble opp det første testoppsettet vi skal gjøre på høyspentlaben ved HIØ.
Vi gleder oss til å starte testingen!

Følg med videre for mer spenning – bokstavelig talt.

 

Oppstart!

Da er vi i gang med bachelorprosjektet.  23.01 hadde vi oppstartsmøte med oppdragsgiver på Nexans. Dette var for oss et kickoff møte, hvor vi diskuterte oppgaven og det videre arbeidet. Vi har siden da jobbet med problemstillingen og forprosjektrapporten.  Vi kommer til å publisere dette om ikke så lang tid.

Stay tuned