Automatisering av destillasjonskollonne – B20E07

Prosjektet er den avsluttende bacheloroppgaven ved Høgskolen i Østfold for elkraft ingeniører.

Prosjektgruppe B20E07 består av Mutaz Abdoon.

 

Gruppen har en oppgave for Høgskolen i Østfold ved avdeling ingeniørfag hvor Jeg Automatisere av destillasjonskollonne.

.

 

har godkjent tekst i dette innlegget .