Ferdig

Hei alle sammen

Da sier gruppen seg ferdig med bacheloroppgaven. Vi har sett på en del forskning om dette temaet, i tillegg til flere forsøk om ionisering av luft. Alle forsøkene vi har sett på klarer å ionisere luften i de tilfellene det var målet, og flere forsøk tenner et kulegap med en spenning mindre enn den opprinnelige sammenbruddspenningen til kulegapet.

Gruppen har også konstruert en prototype på avstandsmålingen av kulegapet. Det blir brukt to avstandsmålere som peker på hver sin kule, som igjen bruker trigonometri til å regne ut avstanden mellom kulene. Prototypen vil ikke fungere på et kulegap, da den trenger et visst område for å fungere (ikke bare en liten stråle), men den gir en god indikasjon på hvordan den ville reagert i realiteten.

Gruppen ser på det som meget sannsynlig at det vil være mulig å kollapse et kulegap med lik polaritet på begge sider ved hjelp av laser og/eller mikrobølger. Vi kan da likevel ikke være sikre siden vi ikke har fått testet ut noe.

Takk for oss.

Fremgang i oppgaven

Gruppen nærmer seg slutten på sin bacheloroppgave. Vi har funnet mye informasjon om tenning av kulegapet og er på god vei med en prototype på optisk måling av kulegapet.

Endring av gruppemedlemmer

Av ulike grunner mistet gruppen et av sine medlemmer etter forprosjektet. Selve bacheloroppgaven er skrevet av Theodor Knudsen og Sebastian T Hæstad.