Fremgang i oppgaven

Gruppen nærmer seg slutten på sin bacheloroppgave. Vi har funnet mye informasjon om tenning av kulegapet og er på god vei med en prototype på optisk måling av kulegapet.

Endring av gruppemedlemmer

Av ulike grunner mistet gruppen et av sine medlemmer etter forprosjektet. Selve bacheloroppgaven er skrevet av Theodor Knudsen og Sebastian T Hæstad.