Milepælsplan

  Milepælsplan
Dato Delmål
28.Februar Frist for å levere inn Forprosjektrapport
05.April Frist for å opprette blogg
26.April Frist for å sende inn tekst og bilder til EXPO-katalog
29.April Frist for å melde inn spesielle behov ved EXPO-stand
31.Mai Frist for å sende pressemelding
07.Juni Frist for å ferdigstille blogg
07.Juni Frist for å levere inn bachelortittel
07.Juni Frist for å levere inn bacheloroppgave
17-18.Juni EXPO-utstilling