Om prosjektet

Ved testing av høgspentkabler blir diverse støtspenninger sendt inn på kabelen mens det er spenning på den. Disse støtene blir sendt inn over et kulegap. Ved testing med lik polaritet på begge sider finnes det problemer med å kollapse dette kulegapet. Gruppen ser derfor på muligheten med å bruke laser og /eller mikrobølger til å kollapse dette kulegapet. Hensikten er å ionisere luften mellom kulene slik at den blir ledende.

En annen del av oppgaven er å finne en måte å måle avstanden mellom kulene på.  Det vil da bli fokusert på en type optisk måling. Nemlig lasermåling.