Oppsummering av bachelor prosjektet

Sammendrag

Temaet i denne bacheloroppgaven er høyspente prøveanlegg. Oppdragsgiveren er høyspentlaboratoriet ved Nexans i Halden. Bakgrunnen for valg av oppgave er nysgjerrighet og ønske om mer kunnskap angående høyspentteknikk. Ved et av laboratoriene, lab.6. har det ved flere anledninger blitt ødelagt utstyr under impulspenningstester av sjøkabler. Formålet med oppgaven er derfor å kartlegge jordingsproblematikk i lab 6, og i tillegg utarbeide forslag som kan forbedre testforholdene i prøveanlegget.  Problemstillingen min er følgende:

  • Hvordan kartlegge jordingsproblematikken i lab 6., og hvilke tiltak kan bidra til å forbedre testforholdene i lab 6.?

Problemstillingen besvares ved å anvende litteraturstudie som metode i forkant av en testmåling av potensialforskjeller i jordingssystemet. Jeg har også valgt å simulere impulsspenningen ved hjelp av dataprogrammet «MATLAB Simulink» for å styrke troverdigheten til testmålingen.

Resultatene som er kommet frem på bakgrunn av undersøkelsen, viser at Nexans bør iverksette tiltak for å forbedre testforholdene i laboratoriet. Det eksisterer EMC problematikk under impulsspenningstesting. Dette indikerer at det kan være hensiktsmessig å utføre tiltak som kan forbedre overgangsmotstanden til jord i lab.6, slik at EMC-problematikken elimineres. Jeg mener Nexans bør vurdere å se nærmere på følgende forslag: Direktekoble et jordspyd, parallellkoble flere jordspyd, motstandsreduserende masse rundt jordelektroden og en metallplate som forhindrer induktive strømmer. Bedriften bør anvende intern kompetanse, både for å holde kostandene nede og fordi de har god kunnskap om forholdene i prøveanlegget. Samtlige tiltak er forholdsvis lette å utføre, og kan være enkle grep for å forhindre at dyrt elektrisk utstyr blir ødelagt under testing i fremtiden.