Levering av prosjektskisse

Arbeidet med prosjektskissen har gått over all forventning, og den ble levert på fredag etter en drøy ukes arbeid. Idag har vi fått godkjennelse fra vår veileder, og arbeidet kan dermed gå inn i neste fase.

Fremdriftsplan

Gantt-diagrammet illustrert over legger grunnlaget for videre arbeid med Bacheloroppgaven, og bidrar til å opprettholde kontroll over progresjonen med arbeidet.