Status 25.03.2019

Fullført teorikapittelet i hovedoppgaven og er i gang med å finne de beste mulig løsningene for koblingsanlegget.

 

matiash