Status 3 Juni

Oppgaven er ferdigstilt, korrekturlest og klar for levering.

 

Status Mai

Alternativene er nå vurdert og vi har kommet frem til det alternativet vi mener er det beste for stasjonen.

Kostnadsoverslag er beregnet og blitt satt opp i tabeller for å bli oversiktlig fremstilt.

 

Status April

Alle forskjellige alternativene for stasjonen er tegnet og fremstilt.

Nå begynner jobben med å komme frem til det beste alternativet.

Kleivi – Transformatorstasjon

 

Status 25.03.2019

Fullført teorikapittelet i hovedoppgaven og er i gang med å finne de beste mulig løsningene for koblingsanlegget.