Status Mai

Alternativene er nå vurdert og vi har kommet frem til det alternativet vi mener er det beste for stasjonen.

Kostnadsoverslag er beregnet og blitt satt opp i tabeller for å bli oversiktlig fremstilt.