Pressemelding

Fornyelsesvurdering transformatorstasjon

En gruppe studenter ved Høgskolen i Østfold har våren 2019 jobbet med en bacheloroppgave om et koblingsanlegg. Oppgaven ble gitt av Hallingdal Kraftnett der de ønsket en fornyelsesvurdering av Kleivi transformatorstasjon som ligger i Hallingdal.

Her har gruppen vurdert forskjellige aspekter som pris, driftssikkerhet og plassbruk for å komme frem til den mest aktuelle løsningen. Det er også tatt en vurdering av hvilke komponenter og koblinger som er mest og minst miljøskadelig.

Oppgaven vil bli vist frem under Expo på Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad, den 17. og 18. Juni 2019. Her vil det være mulig å få mer informasjon om oppgaven og stille eventuelle spørsmål.

Hallingdal Kraftnett vil ha oppgaven gjort for å vurdere om det er økonomisk å utføre en ombygging av koblingsanlegget. Per dags dato er det veldig kostbart om det skulle skje en feil på anlegget og det er få omkoblingsmuligheter for å sikre strømmen til brukerne.

 

Kontaktpersoner:

Espen Sørlie:

Espesor@hiof.no                                                                                              +47 90 15 13 56

Matias Hall:

Matiash@hiof.no                                                                                             +47 47 84 33 53

Christoffer Breistein:

Chrisbre@hiof.no                                                                                             +47 40 60 01 60