Oppgave ferdig!!

Da er oppgaven ferdig skrevet og klar til innlevering!!

Dere finner oss på EXPO på følgende tidspunkt:

17.juni: 11.00 – 18.00 (Offisiell åpning klokken 10.00)
18.juni: 09.00 – 13.00

 

Batterivalget

Tabellen over viser spesifikasjonene til batteriet vi velger til solcelleanlegget.

 

Stolpediagrammet over viser energien som er solgt og kjøpt med et batteri på 13,5 kWh. Det viser også hvor mye av den produserte energien som blir konsumert med det samme batteriet.

 

Diagrammet over viser hvor mye andel energi som er:

  • konsumert fra nett
  • konsumert fra den produserte energien
  • solgt til nett fra den produserte energien
  • Totalt produsert energi
 

Tabellen over viser månedlig produsert, konsumert, solgt og kjøpt energi med batterilagring.

 

Tabellen over viser månedlig produsert, konsumert, solgt og kjøpt energi uten batterilagring.

 

Tabellene over viser levelized cost of energy (LCOE) sensitiviten til begge anleggene. Dette er pris pr. produserte kWt.

 

Tabellen over viser kostnaden på et solcelleanlegg med og uten et batteri og besparelsene en gjør med hvert av anleggene.

Levelized cost of energy (LCOE) viser hvor mye anleggene koster per produserte kWt og kan sammenlignes med den gjennomsnittlige strømprisen i 2018 som var 1,25 kr/kWt i Fredrikstad.

 

Tabellen viser omtrentlige priser av solcelleanlegg bestilt til 3 forskjellige adresser i Fredrikstad.

 

Om prosjektet

I samarbeid med Smart Energi, skal vi analysere produksjon og forbruk av solenergi i et privat hus uten energilagring.
Prosjektet er en case studie som skal gi et klarere bilde på hvor mye man kan øke utnyttelsen av produsert solenergi ved bruk av energilarging. Det skal i tilegg undersøkes om det lønner seg å investere i et energilagringssystem for privat personer.