Tabellen over viser kostnaden på et solcelleanlegg med og uten et batteri og besparelsene en gjør med hvert av anleggene.

Levelized cost of energy (LCOE) viser hvor mye anleggene koster per produserte kWt og kan sammenlignes med den gjennomsnittlige strømprisen i 2018 som var 1,25 kr/kWt i Fredrikstad.

 

haronz