Tabellen over viser månedlig produsert, konsumert, solgt og kjøpt energi uten batterilagring.

 

haronz