Diagrammet over viser hvor mye andel energi som er:

  • konsumert fra nett
  • konsumert fra den produserte energien
  • solgt til nett fra den produserte energien
  • Totalt produsert energi
 

haronz