Oppgave ferdig!!

Da er oppgaven ferdig skrevet og klar til innlevering!!

Dere finner oss på EXPO på følgende tidspunkt:

17.juni: 11.00 – 18.00 (Offisiell åpning klokken 10.00)
18.juni: 09.00 – 13.00

 

goranv