Pressemelding

Ny styringsenhet til destillasjonskolonne

Destillasjonskolonnen som står i kjemilaben på høgskolen i Østfold har den siste tiden vært ute av drift. Kolonnen har lenge blitt brukt til undervisning for ingeniørstudenter fra kjemiavdelingen, men studentene har ikke fått benyttet seg av apparatet etter at styringssystemet ble defekt.

Destillasjonskolonnen ble kjøpt inn av høgskolen i 2001, og ble styrt av en datamaskin med programvare for styring. Kolonnen ble satt ut av drift på grunn av maskinen som kjørte det gamle styringsprogrammet ble ødelagt. Datamaskinens operativsystem og styringsprogramvaren er svært gammelt og utdatert, og det var ikke mulig å få den samme programvaren på nyere operativsystem.

En gruppe bestående av fire ingeniørstudenter fra elektro og kjemi på høgskolen i Østfold har fått som oppgave å lage et nytt styringssystem. Gruppen har denne våren jobbet med å utarbeide en ny løsning for styring av kolonnen, slik at den kan bli tatt i bruk igjen. Styringsenheten er byttet ut med ny elektronikk som gruppen har designet, og styres av ny programvare.

17. og 18. juni blir det EXPO på høgskolen, der studentene vil stå på stand og vise frem det de har oppnådd, og kan svare på eventuelle spørsmål.

Kontaktperson: Rebin Saley
Epost: rebins@hiof.no
Tlf: 45138059