EXPO-stand.

Now EXPO is over, and we are done with our Bachelor’s Degree. Summer vacation is next!

Fredriksstad Blad wrote about our project. This can be read  here, but you have to pay for the newspaper to read it. Also Østfoldforskning wrote about our project  here. 

It has been a lot of fun and we have learned a lot while working on this project. We learned many things about the textile industry that we didn’t know, and about why it is important to choose reuse and wear the clothes as long as possible. We hope we have reached more people with this message through our blog, and that you have found it interesting to read!

This will be our last post! Thank you to everyone who has followed our blog, and who has visited our EXPO-stand. Here are some photos for those of you who didn’t have the opportunity to come!

Our EXPO-stand.
Presentation. We recieved flowers from Østfoldforskning!
A little book about how different personalities can use the app in different ways.
Our bachelor thesis: «Circular Clothing: Design of service and user interface for a mobile application to increase reuse of clothes.»
Two posters with infographics on each side, and a advertising poster for the app in the middle.
Our page in the EXPO-catalogue.
Brochures about our app and our project.
«Kunn-skap». A closet that gives you information about the importance of choosing reuse.
Homemade cookies with colors from the app.

We wish you all an amazing summer!

EXPO-stand

Nå har vi fullført EXPO, bachelorgraden er i boks, og sommerferie er det neste på agendaen.

Prosjektet vårt kom i Fredriksstad Blad, dette kan leses her, men det krever abonnement.  I tillegg har Østfoldforskning skrevet om prosjektet vårt her. Så det var stas! 🙂

Det har vært utrolig morsomt og lærerikt å arbeide med prosjektet, og vi har lært veldig mye om tekstilindustrien og viktigheten ved å velge gjenbruk av klær og bruke klærne lengst mulig.  Vi håper at vi har nådd ut til flere med dette budskapet gjennom bloggen vår, og at det har vært interessant lesning!

Dette blir vårt siste innlegg. Tusen takk til alle som har fulgt med på bloggen vår, og som har besøkt oss på EXPO. Her kommer noen bilder fra presentasjonen vår og EXPO standen til alle dere som ikke fikk tatt turen!

EXPO-standen vår.
Presentasjon. Vi fikk blomster fra oppdragsgiver!

 

En liten bok om hvordan ulike personer kan bruke appen på forskjellige måter.
Rapporten vår «Circular Clothing: Design av tjeneste og brukergrensesnitt til en mobilapplikasjon for å øke gjenbruk av klær».
To plakater med infografikker på hver side, samt en produktplakat i midten.
Vår side i EXPO-katalogen.
Brosjyrer om appen vår og prosjektet vårt.
«Kunn-skap». Et skap som gir deg informasjon om viktigheten ved å velge gjenbruk.
Hjemmelagde kjeks med farger fra appen.

Vi håper dere får en fantastisk sommer!

Drop by our EXPO-stand!

Now we are soon done with our Bachelor’s Degree. Meanwhile there has been posted a story about our solution in different newspapers: «Sunnmørsposten», “Møre”, “Møre Nytt” , “Framtida.no” and at Østfold University College. If you are interested, you can read the stories here:

Møre Nytt

Framtida.no

Østfold University College

Monday the 17th June at 11:00 – 18:00 and Tuesday the 18th June at 09:00 – 13:00 the EXPO Exhibition will be held at Østfold University College. This event is open for everyone, and we hope as many as possible will take the trip! Our stand will be in room S204 in Smia. Here you will get the opportunity to test the app, take a look at our posters, and open the “closet of knowledge”. 😉 Our “clothing library” (take a look at earlier blog post) will also be avaliable for anyone who wants to renew their wardrobe or donate some clothes.

All the other engineering students will also have different interesting stands. There will be snacks for anyone who appears, so stop by, and don’t be afraid to ask questions!

I EXPO-katalogen er alle årets prosjekter presentert med tekst og bilder.
Frontpage of the EXPO-catalogue.

To see the rest of the EXPO-catalogue click here.

Have a wonderful weekend, and we hope to see you at EXPO!

Kom på EXPO!

Nå er det ikke lenge igjen til vi er ferdige med bachelorgraden. I mellomtiden har det blitt laget sak om oss og løsningen vår i avisene “Sunnmørsposten”, “Møre”, “Møre Nytt” og “Framtida.no” og på høgskolen i østfold.  For de som er interesserte legger vi lenkene til sakene som er tilgjengelige på nett under:

Møre Nytt

Framtida.no

Høgskolen i Østfold

Mandag 17. Juni klokka 11:00 –  18:00 og Tirsdag 18. Juni klokka 09: 00 – 13:00 blir det EXPO utstilling på Høgskolen i Østfold. Dette er åpent for alle, og vi håper så mange som mulig tar turen! Vi skal ha stand på rom S204 i Smia, og her vil dere få mulighet til å teste appen, kikke på plakater og åpne “kunn-skapet”. 😉 I tillegg vil klesbiblioteket vårt (se tidligere innlegg) være åpent og tilgjengelig på standen for de som vil fornye garderoben, eller gi bort litt klær.

Alle de andre ingeniørstudentene kommer også til å ha ulike spennende stands. Det kommer til å bli noe godt å knaske på for de som dukker opp, så ta turen innom, og ikke vær redd for å spørre om det er noe dere lurer på!

I EXPO-katalogen er alle årets prosjekter presentert med tekst og bilder.
Framsiden på EXPO-katalogen.

For å se resten av EXPO-katalogen, trykk her.

God helg, vi håper å se deg på EXPO!

Prototype

Lots of stuff has happened since our last blog post: We have finished the prototype and the bachelor thesis, and submitted it.

The last time you saw pictures of our prototype, we told you that the users had tested it and wanted more interesting aesthetics and more identity. Here we have made a «moodboard». It shows different moods, colors and styles that we have been inspired by in the design of the app.

A «moodboard» with moods, styles and colors we have been taking inspiration from

With this, we chose a color scheme for our app. It is based on blue and orange, intentionally to have a warm and lively expression in the app, but with a white, minimalistic background that doesn’t steal the focus. Further we designed a character that shows up different places in the app. This was to give the app a unique and fun personality.

Onboarding screens for when the app is opened for the first time

We also designed a logo for our app.

The logo for  «Circular Clothing»

This is how the app looks from the «home» screen, where you can choose between «events», «stores», «wash» and «repair».

Different states of the «Home» page

We also made a user journey map based on «Unique Unni» (take a look at earlier blog posts). We mapped what she is doing, contact points she has with the app, and what emotions she is experiencing.

User journey map over «Unique Unni» using the app.

Here is the links to our app if you want to have a closer look or even test it out for yourself.

Watch out for new blog posts. We will be posting frequently the next few days!

Prototype

Mye har skjedd siden forrige blogginnlegg: Vi har gjort ferdig prototypen og skrevet ferdig bacheloroppgaven, og levert det inn til sensurering.

Sist dere så prototypen fortalte vi at brukerne som hadde testet den ønsket litt mer spennende estetikk og litt mer identitet. Her har vi laget et «moodboard». Den viser stemninger, farger og stiler som vi har tatt inspirasjon fra i appdesignet.

Et «moodboard» over stemninger, stiler og farger som vi har tatt inspirasjon fra til appen

Med utgangspunkt i dette valgte vi oss et fargeskjema for appen. Vi tok utgangspunkt i blått og oransje for å få et livlig og varmt uttrykk i appen, men med en hvit, minimalistisk bakgrunn som ikke forstyrrer andre elementer. Vi designet også en karakter som dukker opp ulike steder i appen, for å gi den personlighet og særpreg.

Oppstartsskjermer når appen åpnes for første gang

I tillegg designet vi en logo til appen vår:

Logoen til «Circular Clothing»

Slik ser appen ut fra framsiden, der man kan velge mellom «eventer», «butikker», «vask» og «reparasjon».

«Hjem» siden til appen

I tillegg tok vi utgangspunkt i «Unike Unni» (se tidligere blogginnlegg) og lagde et kart over brukerreisen. Her har vi kartlagt hva hun gjør, hvilke kontaktpunkter hun har med appen, og hva slags følelser hun opplever.

Kart over brukerreisen til «Unike Unni».

Her e linker til appen vår hvis du er interessert i å ta en nærmere kikk eller testen den selv.

Følg med, vi kommer til å poste blogginnlegg jevnlig fremover i innspurten!

Circular Clothing

Finally the app has recieved a name: «Circular Clothing». This is because we aim to give the clothes a circular lifecycle, where they can be worn again and again, In this blog post, you will meet again the personas you got to know in a earlier post. This time the different characters will use the app to perform different tasks.

Sale Sarah renews her wardrobe

Sale Sarah

Sale Sarah loves to shop. She wants something new to wear on the party on Saturday., but she lacks money after the girls trip last weekend. She also lacks room in her closet.  She goes into the app «Circular Clothing», to look at the events that will happen in the nearest future.  She finds a free event that is called «Kappe» happening next weekend, where you can deliver clothes you don’t need anymore, and get vouchers to shop used clothes from other people. Sarah has a lot of clothes that she never uses, that only takes up room in her closet. She takes a bag of clothes, and gets lots of vouchers to buy new clothes with. She finds something nice to wear at the party, she didn’t have to spend money at all and even got rid of some clothes.

Rettferdige Reidar repairs a hole

Fair Reidar

Fair Reidar has ripped a hole in his jeans. He doesn’t want to buy a new pair, because he tries to keep his consumption down. The pants were of good quality, he used them often, and they had a long life. He likes them, and wants to repair them, so that he can use them for as long as possible. In the app «Circular Clothing» he takes a look at the «repair tips» hoping to get some inspiration on how to easily fix the pants. Down on the list he finds «holes in jeans». Here he finds a video clip, and a list of equipment. The video lasts for less than one minute.  He follows the instructions in the video, fixes the hole, and you can hardly see that there has been a hole. He can wear the pants just like he did before.

Environmental friendly Milla convinces her parents

Environmental friendly Milla

Milla needs new pants, but she has no money, and her parents has to buy them for her. They don’t want to buy used, because it is easier to go on the nearest store and shop, since they have the same clothes in different sizes, which will make the shopping quicker. They think that it is too much focus on the environment, and finds it a bit excessive.  Milla uses the app «Circular Clothing» and finds information on the textile industry. Here she finds good arguments on why it is important to choose reuse, and info about the environmental issues and the working conditions, with visual graphics to show her parnets. She discusses the subject with her parents, and they cant argue with the hard facts. Therefore they choose to buy at a second-hand store.

Unique Unni

Unique Unni is walking in the city. She wants to see if she can find any special vintage treasures for the summer holidays. She wants something no one else has, and therefore she likes to buy from second-hand stores. She doesn’t know the city, and doesn’t know where to go to find the nearest second-hand store. She opens the app «Circular Clothing» and looks at the second-hand shops nearby. 150 meters away there is a vintage store, and 200 meters in the other direction there is another second-hand store. She visits both, and finds a pretty summerdress, a hat and some cool sunglasses.

Fashionable Fatima is washing silk

Fashionable Fatima

Fashionable Fatima har just bought a silk scarf from the exclusive brand Gucci used. She is happy because it would have costed at least the double if she bought it new. It is in such a good shape, that it is impossible to spot that it is not new. She wants to post a picture on Instagram wearing it, but she doesn’t want to put it around her neck before it has been washed. Fatima doesn’t know how to wash silk, so she opens the app «Circular Clothing» and searches for the word «silk». «A little textile guide» comes up, and she opens it. There is information about a lot of different textiles. She discovers that silk has to be hand washed, or washed gently on a special program, and silk can’t be dried in the dryer. Fatima washes her scarf, and hangs it up. The next day she posts the picture on Instagram: #gucci #silk #fashioninfluencer #fashion #lookoftheday #brand «satisfashion #style. Fatima gets many likes on the picture, and new followers.

Circular Clothing

Da har appen fått et navn: «Circular Clothing». Dette er fordi vi ønsker å gi klærne et sirkulært livsløp der de brukes igjen og igjen. I dette blogginnlegget tenkte vi at dere skulle få møte igjen personas som ble presentert i et tidligere innlegg, der de ulike karakterene bruker appen til ulike oppgaver.

Salgsglade Sarah fornyer garderoben

Salgsglade Sarah

Salgsglade Sarah elsker å shoppe. Hun har lyst på noe nytt å gå med på festen på Lørdag, men hun har dårlig råd etter jenteturen forrige helg. I tillegg har hun litt dårlig plass i skapet til nye klær. Hun går likevel inn på appen «Circular Clothing» og ser på hva slags arrangementer som finnes i nærmeste framtid. Der ser hun at gratisarrangementet som heter «Kappe» skal foregå neste helg. Der kan man levere inn klær man ikke trenger lenger, og få kuponger til å shoppe brukte klær andre har levert inn. Sarah har veldig mange plagg som bare henger i skapet og aldri blir brukt. Hun fyller en pose, og leverer den inn, og får kuponger til å shoppe 10 nye plagg. Hun får derfor fine klær å bruke på festen på Lørdag, trengte ikke bruke penger i det hele tatt, og fikk til og med kvittet seg med klær hun aldri bruker.

Rettferdige Reidar reparerer rift

Rettferdige Reidar

Rettferdige Reidar har fått en rift i olabuksa si. Han unngår å kjøpe nytt, fordi han prøver å holde klesforbruket nede. Buksa var av god kvalitet, han bruker den ofte, og har hatt den lenge. Han liker den, og foretrekker å reparere riften slik at han kan ha den så lenge som mulig. Han går inn på appen «Circular Clothing» og inn på reparasjonstips i håp om å få litt inspirasjon til hvordan han enkelt kan fikse det. Han blar litt nedover listen, og ser tipset «Hull og rifter i olabuksa». Det kommer opp video og en utstyrsliste, videoen varer i mindre enn ett minutt. Reidar følger videoen, fikser buksa og etterpå ser man nesten ikke at det har vært en rift der. Han kan fortsette å bruke olabuksa akkurat som før.

Miljøbevisste Milla overbeviser foreldrene

Miljøbevisste Milla

Miljøbevisste Milla trenger ny bukse, men hun har ikke penger, og foreldrene må kjøpe for henne. Foreldrene til Milla vil ikke kjøpe brukt. De synes det er enklere å bare gå på nærmeste merkebutikk og handle noe der, siden de har de samme klærne i ulike størrelser slik at det går fortere å få handlet. De synes at alt miljøpratet blir litt mye, og er litt overdrevent. Milla går inn på appen «Circular Clothing» og finner informasjon om tekstilindustrien. Her finner hun gode argumenter for hvorfor det er viktig å velge gjenbruk med tanke på miljøet og arbeidsvilkår, og fine grafikker som hun kan vise fram. Hun diskuterer temaet med foreldrene sine, og de klarer ikke å argumentere mot harde fakta. De handler derfor brukt.

Unike Unni finner klesskatter

Unike Unni

Unike Unni er på bytur. Hun vil se om hun finner noen spennende og særegne klesskatter til sommerferien. Hun vil ha noe ingen andre har, og foretrekker derfor å handle brukt. Hun er ikke kjent i byen og vet derfor ikke hvor hun skal gå for å finne nærmeste bruktbutikk. Hun går inn på appen «Circular Clothing» og ser på bruktbutikker i nærområdet. Hun ser at 150 meter fra der hun står er det en butikk med vintageklær, mens 200 meter i den andre retningen er det en annen bruktbutikk. Hun går i begge to, og finner en fin sommerkjole, en hatt og noen kule solbriller.

Fashionable Fatima vasker silke

Fashinable Fatima

Fashionable Fatima har akkurat kjøpt seg et eksklusivt silkeskjerf fra merket Gucci brukt, som vanligvis ville kostet minst dobbelt så mye. Den er i så god stand at det er umulig å se at den ikke er ny. Hun vil poste et bilde på Instagram av at hun har det på seg, men hun orker ikke å ha det rundt halsen før hun har fått vasket det. Men Fatima vet ikke hvordan man vasker silke. Hun går inn på appen «Circular Clothing» og søker på «silke» i søkemotoren. Det dukker opp «En liten tekstilguide», og hun trykker seg inn. Her står det om mange ulike materialer, og hun finner ut at silke skal håndvaskes, eller vaskes med skånsomt vaskemiddel på et tilpasset program, og at det aldri skal tørkes i tørketrommel. Fatima vasker skjerfet og henger det til tørk. Dagen etter poster hun innlegget på Instagram med blant annet #gucci #silk #fashioninfluencer #fashion #lookoftheday #brand #satisfashion #style. Fatima får mange likes på bildet og nye følgere.

Prototype and Usability testing

Since last time, we have designed our first draft of the prototype, and usability testing with three users from the target group. We did this to observe how the users navigate in the app, to identify problems with the design. The users were also asked to range the app from 1 – 5 on different questions, like how fun/boring the app is, how difficult/easy it is to navigate, how messy/clean the layout is, how much they dislike/like the look of the app and how positive/negative their overall impression is.

Answers from the rating in the usability test

Here you can see examples of some screens from the first draft of the prototype. It is not finished, and many functions are not there yet. We recieved many good comments about the overview in the app, and how easy it is to navigate. But we will do some more work on the esthetics to make it more fun and pleasing to the eye. When we are done with the prototype, we will post new pictures!

List of events soon to happen nearby
Screenshot from «Favourites»
Screenshot from «Help»
Editing an event in the app

Prototype og brukertest

Siden sist har et førsteutkast av en prototype blitt designet, og denne har blitt testet på tre personer i målgruppen. Her observerte vi hvordan de navigerte i appen for å identifisere eventuelle problemområder. I tillegg ble brukerene bedt om å rangerte appen fra 1 – 5 på ulik spørsmål. Svarene vises i grafen under.

Svar fra rangeringen i brukertesten

Under ser dere eksempler på skjermbilder fra førsteutkastet av appen. Disse er noen utkast, hvor mange ting er enda ikke på plass. Vi fikk gode tilbakemeldinger på oversiktlighet og funksjonalitet, men skal jobbe litt mer med å gjøre estetikken i appen litt mer livlig. Når vi er ferdige med prototypen legger vi ut nye bilder!

Redigere et «event» i prototypen
Inne på «favoritter» i prototypen

 

Liste med treff på «events» som skjer snart i nærområdet
Inne på «hjelp» på prototypen