Oppsummering Uke 7

Etter å ha vært på selve byggeplassen på en befaring har vi nå begynt å lage en prototype til hvordan vårt «Big room» skal se ut.

Meningen med Big Room er å ha en plass hvor man fysisk bringer sammen designere, byggearbeidere, eiere og andre personer med relasjon til prosjektet. Det skal gjøre det mulig å ha et tverrfunksjonelt teamsamarbeid, hvor man sammen ser på visualiserte planer, design og A3-bestemmelser

Implementering av Big Room skal støtte og legge til rette for høypresterende arbeid i team, som gir verdi ved å redusere samlende prosjektkostnader og tilrettelegger for rask utvikling av arbeidet på kort tid. Dette illustrerer effekten av at flere hoder som tenker sammen, og at alle i prosjektfasen til enhver tid kjenner til prosjektets målsetninger og bestemmelser.

Denne interaksjonsmetoden gjør det enklere for alle parter å holde seg oppdatert på prosjektets fremgang, og eventuelle oppdateringer. Big Room-metoden skal med andre ord hjelpe til med å bryte ned silo-mentaliteten i prosjektet, og sørge for at informasjonen flyter lettere Det er viktig å etablere Big Room-metoden så tidlig som mulig i prosjektfasen.

For å lettere se hvordan dette skulle sett ut på selve byggeplassen, har vi laget en prototype helt enkelt av papp og teip. Dette for å lettere kunne forklare konseptet, hva det skal inneholde og hvordan plassen skal brukes.

Oppsummering Uke 6

Uke 6 har hovedsakelig gått til å dypdykke nærmere i teorien. Lean er et abstrakt begrep og kan bli forstått og analysert på utallige måter, derfor er vi ekstra nøye på å sette oss ordentlig godt inn i det som heter «Lean Construction»

Oppsummering Januar

De første dråpene med blod svette og tårer har falt, og her en oppsummering fra Januar måneden.

Det viktigste for oss i startfasen var å danne en god problemstilling der vi får tatt i bruk den faglige kompetansen vi har opparbeidet oss igjennom 2,5 år. Så i samsvar med veileder og arbeidsgiver har vi laget en problemstilling som oppfyller våres krav.

Vår problemstilling tar for seg hvordan vi kan innføre arbeidsformen Lean i prosjektet til NGH på Cicignon Park i Fredrikstad. Bloggen vil bli oppdatert ukentlig med innlegg som vil gi leserne en innsikt i hvordan vi besvarer denne oppgaven.

I tillegg til å brukt X antall timer på å definere og sette tydelig rammer for oppgaven, har vi vært i møter med eksterne potensielle samarbeidspartnere som f.eks Solid Entreprenør. Dannet gode prosjektstyringsverktøy som vi selv tar ibruk for å sørge for at denne prosjektet går så knirkefritt som overhodet mulig.

Parallellt med NGH sitt prosjekt på Cicignon Park, holder de også på å utbygge noen leiligheter på Blindern. Vi tok oss en tur dit i slutten av Januar og fikk se direkte hvordan de jobber i andre prosjekter. Dette var et viktig innblikk for oss for å forstå den norske byggebransjen i en helhet. Og hvordan vi på best mulig måte kan løse denne oppgaven.

 

 

Beskrivelse

Vi er en gruppe på fire studenter fra Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. Vår oppgave er å bistå Nordic Group Holding med å implementere Lean på byggeplassen. Prosjektet  Cicignon Park som ligger ved det gamle sykehuset i Fredrikstad har fått mye mediaomtale mye på grunn av sine kreative og bærekraftige løsninger.

Les mer om vårt oppdrag under «Bacheloroppgave» i menyen.