«Big room» 26. Februar

Målet med å implementere Lean i prosjektet Cicignon Park er først og fremst å unngå forsinkelser – men samtidig sørge for at en god flyt i prosjektet, samt det å ha fokus på kontinuerlig forbedring.

Derfor har vi nå startet å etablere et såkalt «Big Room» på byggeplassen. Big Roomet skal fungere som oversikt/planleggingsrom for både ledelse og de ansatte. Hensikten er at Big Roomet skal være en møteplass for alle de involverte i prosjektet.

Vi ønsket i første omgang at Big Roomet skulle være kombinert med en kantine. Slik ble det dessverre ikke, så vi har denne uken vært nødt til å tilpasse oss og gjøre endringer på planene våre. Vi håper på å ha første prototype av «Big Roomet»  klar til neste uke.

Dette er et panoramabilde av det nye Big Roomet vi har fått tildelt på byggeplassen, bilde er litt utydelig men viser nok til at det var verdt å legge ut. I løpet av denne uka og neste er målet å få utviklet dette rommet til en prototype. Oppdatering kommer fortløpende

Oppsummering Uke 8

Uke 8 var i stor grad preget av teoretisk jobbing, videre arbeid og planlegging rundt «Big roomet» vi skal implementere på Cicignon Park. Videre har vi brukt tiden på rapporten som skal inn på midtveisvurdering i starten av Mars. Vi fortsatte med detaljeplanlegging av utstyret og oppsettet i Big roomet. 3/5 totale tavler er i boks og vi gjør store fremskritt hver uke! Dette er moro og gutta koser sæ!

Oppsummering Uke 7

Etter å ha vært på selve byggeplassen på en befaring har vi nå begynt å lage en prototype til hvordan vårt «Big room» skal se ut.

Meningen med Big Room er å ha en plass hvor man fysisk bringer sammen designere, byggearbeidere, eiere og andre personer med relasjon til prosjektet. Det skal gjøre det mulig å ha et tverrfunksjonelt teamsamarbeid, hvor man sammen ser på visualiserte planer, design og A3-bestemmelser

Implementering av Big Room skal støtte og legge til rette for høypresterende arbeid i team, som gir verdi ved å redusere samlende prosjektkostnader og tilrettelegger for rask utvikling av arbeidet på kort tid. Dette illustrerer effekten av at flere hoder som tenker sammen, og at alle i prosjektfasen til enhver tid kjenner til prosjektets målsetninger og bestemmelser.

Denne interaksjonsmetoden gjør det enklere for alle parter å holde seg oppdatert på prosjektets fremgang, og eventuelle oppdateringer. Big Room-metoden skal med andre ord hjelpe til med å bryte ned silo-mentaliteten i prosjektet, og sørge for at informasjonen flyter lettere Det er viktig å etablere Big Room-metoden så tidlig som mulig i prosjektfasen.

For å lettere se hvordan dette skulle sett ut på selve byggeplassen, har vi laget en prototype helt enkelt av papp og teip. Dette for å lettere kunne forklare konseptet, hva det skal inneholde og hvordan plassen skal brukes.

Oppsummering Uke 6

Uke 6 har hovedsakelig gått til å dypdykke nærmere i teorien. Lean er et abstrakt begrep og kan bli forstått og analysert på utallige måter, derfor er vi ekstra nøye på å sette oss ordentlig godt inn i det som heter «Lean Construction»

Oppsummering Januar

De første dråpene med blod svette og tårer har falt, og her en oppsummering fra januarmåneden.

Det viktigste for oss i startfasen var å danne en god problemstilling der vi får tatt i bruk den faglige kompetansen vi har opparbeidet oss igjennom 2,5 år. I samsvar med veileder og arbeidsgiver har vi laget en problemstilling som oppfyller våres krav.

Vår problemstilling tar for seg hvordan vi kan innføre tankesettet Lean i prosjektet til NGH på Cicignon Park i Fredrikstad. Bloggen vil bli oppdatert ukentlig med innlegg som vil gi leserne en innsikt i hvordan vi besvarer denne oppgaven.

I tillegg til å ha brukt X antall timer på å definere og sette tydelig rammer for oppgaven, har vi vært i møter med eksterne potensielle samarbeidspartnere som f.eks Solid Entreprenør. Dannet gode prosjektstyringsverktøy som vi selv tar ibruk for å sørge for at dette prosjektet går så knirkefritt som overhodet mulig.

Parallelt med NGH sitt prosjekt på Cicignon Park, holder de også på å utbygge noen leiligheter på Vindern. Vi tok oss en tur dit i slutten av Januar og fikk se direkte hvordan de jobber i andre prosjekter. Dette var et viktig innblikk for oss for å forstå den norske byggebransjen i en helhet, og hvordan vi på best mulig måte kan løse denne oppgaven.