Uke 13 Oppsummering

Denne uken har vært en hektisk og lærerik uke. – Vi har kommet godt igang med å videreutvikle tavlene i Big Roomet. På onsdag hadde vi fremføring for medstudenter ved linja Innovasjon og prosjektledelse. Dette var svært nyttig i og med at vi fikk tilbakemeldinger og gode tips fra lærere og medstudenter.

Videre har vi også fått tilbakemelding på rapporten fra vår veileder, som har gitt oss mye å tenke på – både på godt og vondt. Vi jobber iherdig videre med rapporten, men også på Cicignon Park med kontinuerlig videreutvikling av vårt strategirom (Big Room).

Neste uke har vi planer om å bryte ned tilbakemeldinger vi har fått fra veileder, ta en ringerunde til flere organisasjoner som allerede er godt etablerte med Lean Konstruksjon. Dette gjør vi fordi vi ønsker å høre andres erfaringer og tilnærminger til Lean. Vi har også et møte neste fredag for videre diskusjon rundt Big Roomet.

Oppsummering Uke 11/12

I uke 11 deltok vi på et presentasjon/workshop med Nordic Group Holding og studenter fra andre universiteter som også jobber med prosjektet på Cicignon Park. Her var både byggledere, prosjektledere, byggherren, studenter og arbeiderne samlet for å drøfte og dele informasjon. Resten av uka ble brukt til å ferdigstille midtveisvurdering som skal bli vurdert av vår veileder, Dr. Gunnar Andersson.

Uke 12 har vært en kombinasjon av teoriinnhenting og videreutvikling av prototypetavlene vi har på Big Roomet på Cicignon Park. 

Oppsummering uke 10

Uke 10 startet med en tur til Larvik som vi tidligere har skrevet et eget innlegg om, deretter brukte vi uken på å få hengt opp de første prototypene på Big Roomet vi er i gang med å etablere på Cicignon Park. Utenom dette har dagene blitt brukt til å finne og bearbeide god teori. Dette har blitt prioritert i og med at vi 15.Mars skal levere inn det vi har gjort sålangt til veileder for tilbakemelding.

Colab Larvik

Mandag 4.Mars deltok vi på en konferanse som omhandlet det å være en Lærende organisasjon. Det ble holdt et foredrag av Snorre Smith som var av høyeste kaliber, og det handlet i stor grad om hvilke faktorer som er viktig for å skape en Lærende kultur. Selskapet Eramet startet å jobbe med kontinuerlig forbedring allerede i 2016, og har frem til nå hatt stor suksess med dette. På konferansen deltok også selveste Bjarne Berg Wig – forfatteren av boken Lærende organisasjoner og en guru innenfor organisjonsutvikling og Lean.

Oppsummering uke 9

Denne uken ble den praktiske og teoretiske jobbingen rundt «Big Roomet» satt i fokus. Første prototype er etablert på selve byggeplassen. Parallelt med dette, har vi nå begynt å innse at vi straks nærmer oss midt prosjektet! Førstkommende mandag skal vi delta på en forelesning som omhandler det å være en Lærende organisasjon på Colab i Larvik. Dette er da spesielt relevant for oss, siden organisasjonsutviklingsteorien går hånd i hånd med det vi ønsker å oppnå på Cicignon Park. Kontinuerlig forbedring er nøkkelen til suksess når man jobber med Lean.