Oppsummering Uke 11/12

I uke 11 deltok vi på et presentasjon/workshop med Nordic Group Holding og studenter fra andre universiteter som også jobber med prosjektet på Cicignon Park. Her var både byggledere, prosjektledere, byggherren, studenter og arbeiderne samlet for å drøfte og dele informasjon. Resten av uka ble brukt til å ferdigstille midtveisvurdering som skal bli vurdert av vår veileder, Dr. Gunnar Andersson.

Uke 12 har vært en kombinasjon av teoriinnhenting og videreutvikling av prototypetavlene vi har på Big Roomet på Cicignon Park.