Uke 13 Oppsummering

Denne uken har vært en hektisk og lærerik uke. – Vi har kommet godt igang med å videreutvikle tavlene i Big Roomet. På onsdag hadde vi fremføring for medstudenter ved linja Innovasjon og prosjektledelse. Dette var svært nyttig i og med at vi fikk tilbakemeldinger og gode tips fra lærere og medstudenter.

Videre har vi også fått tilbakemelding på rapporten fra vår veileder, som har gitt oss mye å tenke på – både på godt og vondt. Vi jobber iherdig videre med rapporten, men også på Cicignon Park med kontinuerlig videreutvikling av vårt strategirom (Big Room).

Neste uke har vi planer om å bryte ned tilbakemeldinger vi har fått fra veileder, ta en ringerunde til flere organisasjoner som allerede er godt etablerte med Lean Konstruksjon. Dette gjør vi fordi vi ønsker å høre andres erfaringer og tilnærminger til Lean. Vi har også et møte neste fredag for videre diskusjon rundt Big Roomet.