For å illustrere hvordan metodene fra Lean kobles inn i de forskjellige prosjektfasene, har vi laget en modell under som visualiserer helheten og viser sammenhengen.

I modellen for prosjektfaser som vi har laget, etter inspirasjon i fra «Project Management Process Groups» fra «PMI PMBOK guide femte utgave», Coopers «Stagegate» fra boken «Winning at New Products», illustrerer vi en Lean-transformasjonsprosess for konstruksjon.

Hensikten med denne nye modellen er å skape en ny standard for prosjektgjennomføring.

Gjennomføringsmodellen består av syv faser, som beskrives omstendelig i rapporten. Planlegging og gjennomføring er sykliske, det vil si aktive tilbakemeldinger fra produksjonsteam til prosjektledelse, om at standardene som er satt må endres, og at planene må endres gjennom Kanban produksjonsstyrings-systemet. Modellen dekker Lean-ledelse med Design Thinking og konseptutvikling i prosjektets start. Modellen skaper en arena for læring med evaluering av prosjektet som har en tilbakemeldingsløkke til neste prosjekt, samtidig en læringsarena for leverandørene. Den dekker kontroll og overvåkning av overordnede mål og KPI for prosessene. Fasene er identifisert med WBS (Work Breakdown Structure) nummer ut ifra prosjektet på topp som begynner på 1. Dette fordi hver fase er et delprosjekt, eller en leveranse i seg selv, som har sammenheng med WBS strukturen.

 

Oppsummering uke 20-23

Vi skriver dette innlegget 30 mai og vi skal levere bacheloroppgaven senest 7.Juni – Av den årsak kommer det til å være stille på bloggen frem til det er noe viktig å oppdatere våre kjære lesere med.

 

Oppsummering uke 19

Uke 19 (mandag-onsdag) var prosjektleder på kurs i Lean svart belte del 1 med Madisa Consulting. Det vil si at de resterende på gruppen har tilbrakt tiden på skolen, for å jobbe rundt rapporten som skal leveres til veileder 15.05.19. Så og si hele uken ble brukt på rapporten. Ettersom vi går inn i den siste måneden med effektiv jobbing har dagene blitt lengre, og fokuset rundt rapporten blitt ytterligere prioritert.

Oppsummering uke 18

Da var vi kommet ut i mai og vi nærmer oss den siste fulle måneden med bachelorjobbing. Denne uken har vi vist frem Lean Strategirommet til «Lean Forum Østfold» for å få tilbakemelding på hva vi kan jobbe videre med, og hva vi eventuelt kan fjerne.

Vi har også jobbet videre med rapporten, introdusert en ny KPI-tavle på Lean Strategirommet, som skal ta for seg nøkkeltall. Vi avsluttet uka med et veiledningsmøte med vår veileder.

Bilde er tatt etter workshop med Lean Forum Østfold 30.04.19