Velkommen til EXPO 2019

Vi ønsker å invitere alle lesere, bidragsytere og samarbeidspartnere til årets EXPO 2019.

Utstillingen er åpen for alle: 17.Juni: 11.00-18.00 & 18.Juni: 09.00-13.00

STED: I Høgskolens lokaler i 1. og 2. etasje i Smia på Værste-området i Fredrikstad. Vi vil ha vår stand på rom M109.

For å illustrere hvordan metodene fra Lean kobles inn i de forskjellige prosjektfasene, har vi laget en modell under som visualiserer helheten og viser sammenhengen.

I modellen for prosjektfaser som vi har laget, etter inspirasjon i fra «Project Management Process Groups» fra «PMI PMBOK guide femte utgave», Coopers «Stagegate» fra boken «Winning at New Products», illustrerer vi en Lean-transformasjonsprosess for konstruksjon.

Hensikten med denne nye modellen er å skape en ny standard for prosjektgjennomføring.

Gjennomføringsmodellen består av syv faser, som beskrives omstendelig i rapporten. Planlegging og gjennomføring er sykliske, det vil si aktive tilbakemeldinger fra produksjonsteam til prosjektledelse, om at standardene som er satt må endres, og at planene må endres gjennom Kanban produksjonsstyrings-systemet. Modellen dekker Lean-ledelse med Design Thinking og konseptutvikling i prosjektets start. Modellen skaper en arena for læring med evaluering av prosjektet som har en tilbakemeldingsløkke til neste prosjekt, samtidig en læringsarena for leverandørene. Den dekker kontroll og overvåkning av overordnede mål og KPI for prosessene. Fasene er identifisert med WBS (Work Breakdown Structure) nummer ut ifra prosjektet på topp som begynner på 1. Dette fordi hver fase er et delprosjekt, eller en leveranse i seg selv, som har sammenheng med WBS strukturen.

 

Oppsummering uke 20-23

Vi skriver dette innlegget 30 mai og vi skal levere bacheloroppgaven senest 7.Juni – Av den årsak kommer det til å være stille på bloggen frem til det er noe viktig å oppdatere våre kjære lesere med.

 

Oppsummering uke 19

Uke 19 (mandag-onsdag) var prosjektleder på kurs i Lean svart belte del 1 med Madisa Consulting. Det vil si at de resterende på gruppen har tilbrakt tiden på skolen, for å jobbe rundt rapporten som skal leveres til veileder 15.05.19. Så og si hele uken ble brukt på rapporten. Ettersom vi går inn i den siste måneden med effektiv jobbing har dagene blitt lengre, og fokuset rundt rapporten blitt ytterligere prioritert.

Oppsummering uke 18

Da var vi kommet ut i mai og vi nærmer oss den siste fulle måneden med bachelorjobbing. Denne uken har vi vist frem Lean Strategirommet til «Lean Forum Østfold» for å få tilbakemelding på hva vi kan jobbe videre med, og hva vi eventuelt kan fjerne.

Vi har også jobbet videre med rapporten, introdusert en ny KPI-tavle på Lean Strategirommet, som skal ta for seg nøkkeltall. Vi avsluttet uka med et veiledningsmøte med vår veileder.

Bilde er tatt etter workshop med Lean Forum Østfold 30.04.19

Oppsummering uke 17

Da var påskeferien over, skiene er pakket vekk for i år, brunfargen er slikket og motivasjonen for å dra dette prosjektet i havn er tilbake på topp.

Tidlig i oppgaven bestemte vi oss for at vi ville kjøre på med en taktplan på tavle som skulle dekke en hel vegg på Big Roomet, som vi nå har valgt å kalle for Lean strategirommet. Etter mye arbeid med taktplanen og endringer frem og tilbake fant vi ut at det kom til å bli i overkant krevende å få gjennomført dette og ikke minst få de ansatte til å forstå og bruke den. Vi så ikke nytteverdien den skulle ha for de ansatte når den var så teknisk komplisert at de hadde problemer med å forstå den. Baktanken med tavlen var at ALLE ansatte skulle ha god oversikt over prosjektet og bruke den som et verktøy. Nå ble det ikke slik vi først tenkte, men vi fullførte likevel en taktplan som vi ga til NGH som et verktøy de kunne bruke, i form av Excel.

Videre har vi brukt uken på å «Catche up» for tapt tid i Påsken. Vi gjør oss klare til siste innspurt og avslutter uken med å sende inn nødvendig informasjon til de som skal arrangere EXPO om snaue 2 måneder.

Oppsummering uke 15

Da var vi inne i den siste uka med hard jobbing før vi tar en velfortjent påskeferie. Denne uken har blitt brukt til å justere rapporten, og å fjerne dødvekt etter tilbakemelding fra veileder. Vi har også vært på Cicignon Park for videreutvikling av prototypene på «Big Roomet».

Nå tar vi en velfortjent påskeferie i solsteiken med kvikk lunsj, langrennsski og kakao.

Uke 14 oppsummering

Denne uken var prosjektlederen vår på Grønt belte-kurs i Lean av Madisa Consulting. Det var derfor opp til oss andre å holde skuta gående. Uken ble hovedsakelig brukt på å revidere og se over rapporten og tilbakemeldingene vi har fått fra veileder. Med 40 sider sålangt produsert er dette en tidskrevende oppgave som krever konsentrasjon og samarbeid. Vi har også slitt litt med sykdom internt i gruppa som gjorde uka litt utfordrende. Vi satser på at gruppen er fulltallig igjen til uke 15.

Uke 13 Oppsummering

Denne uken har vært en hektisk og lærerik uke. – Vi har kommet godt igang med å videreutvikle tavlene i Big Roomet. På onsdag hadde vi fremføring for medstudenter ved linja Innovasjon og prosjektledelse. Dette var svært nyttig i og med at vi fikk tilbakemeldinger og gode tips fra lærere og medstudenter.

Videre har vi også fått tilbakemelding på rapporten fra vår veileder, som har gitt oss mye å tenke på – både på godt og vondt. Vi jobber iherdig videre med rapporten, men også på Cicignon Park med kontinuerlig videreutvikling av vårt strategirom (Big Room).

Neste uke har vi planer om å bryte ned tilbakemeldinger vi har fått fra veileder, ta en ringerunde til flere organisasjoner som allerede er godt etablerte med Lean Konstruksjon. Dette gjør vi fordi vi ønsker å høre andres erfaringer og tilnærminger til Lean. Vi har også et møte neste fredag for videre diskusjon rundt Big Roomet.

Oppsummering Uke 11/12

I uke 11 deltok vi på et presentasjon/workshop med Nordic Group Holding og studenter fra andre universiteter som også jobber med prosjektet på Cicignon Park. Her var både byggledere, prosjektledere, byggherren, studenter og arbeiderne samlet for å drøfte og dele informasjon. Resten av uka ble brukt til å ferdigstille midtveisvurdering som skal bli vurdert av vår veileder, Dr. Gunnar Andersson.

Uke 12 har vært en kombinasjon av teoriinnhenting og videreutvikling av prototypetavlene vi har på Big Roomet på Cicignon Park.