Innovasjon & Prosjektledelse

Studiet Innovasjon og Prosjektledelse er et bachelorstudium under ingeniøravdelingen på Høgskolen i Østfold og ble etablert i 2010. Studiet av denne fagsammensetningen er det eneste i landet og er dermed veldig ettertraktet. Innovasjon og prosjektledelse er et studie som til stadighet tar del i samarbeidsprosjekter med næringslivet.

Studiets mål er å stimulere til å skape en kultur for nytenkning sammen med andre og arbeide i team for utvikling, ideelt via konkrete case tilknyttet arbeidslivet. Entreprenørskap og ledelse av prosesser der gode idéer blir til ferdige produkter eller tjenester er også en viktig del av studiet.

Innovasjon og Prosjektledelse har sterkt fokus på teamarbeid og preger hverdagen til studentene kontinuerlig. Som nevnt er studiehverdagen særlig rettet mot næringslivet med reelle samarbeidsprosjekter. Oppgavene er som regel teambaserte og man blir drillet i å ta på seg ulike roller og en lærer hvordan man jobber effektivt i team. Undervisningsopplegget går ut på at studentene skal tilegne seg en løsningsorientert tankegang.

Fagsammensetningen til studiet innbefatter blant annet; produktutvikling, prosjektledelse, systemtenkning, organisasjonsutvikling, bedriftsøkonomi og matematikk.