Nordic Group Holding

Nordic Group Holding, også kjent som NGH, er et morselskap for mer enn 30 selskaper. Morselskapet ble opprettet i 2005, men organisasjonen har fartstid fra 1993 innenfor eiendomsbransjen. Deres utbyggingsprosjekt i Cicignon Park er grunnlaget for vår bacheloroppgave der 1000 boliger skal utbygges over 10 år.