Hjem

Om oss

Vi er en bachelorgruppe fra Høgskolen i Østfold som i samarbeid med Kystlotteriet utvikler et produkt som samler opp plast under vann. Prosjektet skal redusere plasten i Glomma og forhindre at plasten når havet. Derav prosjektnavnet Elv Møter Hav. Les mer her.

Til slutt ble risten utplassert og står nå i Ørakanalen og samler plast. I løpet av de fem første dagene er det blitt samlet 91 elementer med marin forsøpling. Vi ønsker å utrette en stor takk til CH Evensen som har bidratt i utforming og produsert konstruksjonen for oss.

Fosby (Kran) kom å bidro gratis for å hjelpe til med utplasseringen av risten. NRK og Fredrikstad blad stilte også opp for å dokumentere saken. Tusen hjertelig takk.

For å kunne sette ut den endelige prototypen måtte vi først hente betonggriser til forankringen. Vi fikk låne 5 betonggriser av Fredrikstad Kommune. De ble flyttet ved hjelp av kranbil med lastebil fra Lisleby til Ørakanalen.

Media har også vært interessert i prosjektet og vi har blitt intervjuet av NRK på både TV og Radio. I tillegg så har vi vært i Fredrikstad Blad, Demokraten, og på Radio Øst.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, kom også på besøk for å se vårt prosjekt i forbindelse med et nytt lovforslag om samarbeid mellom studenter og næringsliv. Hun stilte seg positiv til anretningen. Besøket fant sted i Gamlebyen, Fredrikstad, tirsdag 7. mai.

Pia Dalen ble med oss ute i kanalen for å se på grunnforholdene med undervannsdrone. Vi lærte hvor dypt vannet var ved lokasjonen der hvor rista skal utplasseres og hvor det var langt ut i vannet det lå stein.

Vi beste oss for å utvikle en rist i stor skala ettersom måleinstrumentet vi utviklet tidligere hadde såpass stor suksess. Før et viktig møte med en potensiell produsent av konstruksjonen (CH Evensen) så demonstrerte vi dimensjonene til rista ved hjelp av tape på kontoret. CH Evensen tilba seg å konstruere og utplassere denne med oss helt gratis.

Vi dro også til Elgafossen på grensa til Sverige for gjøre en vurdering på hvilke konsepter som ville fungere best i større skala. Her tester vi bobleløsningen, og selv om den fungerte godt i praksis så erfarte vi at løsningen ville ikke kunne brukes Ørakanalen fordi det er dypere og mer strøm der. Dette ville krevd en veldig stor kompressor som hadde vært alt for dyr å drifte.

En viktig del av produktdetaljene var at vi kunne ta høyde for at strømmen som oftest går én vei. Derfor gjorde vi en måling på om strømretningen var lik på ulike lokasjoner og vanndybder. Vi brukte en kanne med vann og stein og fikk den til å synke på forskjellige nivåer. Vi så at strømmen var jevn i de store deler av kanalen på Øra.

Vi gjorde flere tester i Ørakanalen med risten. I vårt siste forsøk ble det færre plastbiter enn første gang, men plastbitene vi fant var større.

Vi hadde hørt rykter om at det strømmet søppel inn på en brygge på Kråkerøy. Vi utplasserte risten på stedet for å se om vi fikk noe «fangst». Heldigvis/dessverre så fant vi ingenting.

Vi tørket plasten fra forrige forsøk for å finne ut hva det var. Mepex bekreftet at det vi hadde fanget var emballasjeplast. Her ser er et utvalg av de ulike plastbitene vi fanget opp med risten.

I et nytt forsøk med rista på en ny lokasjon i kanalen samlet vi opp dette på 40 minutter i vannet. En interessant observasjon var at en del av plasten som ble stoppet lå under vannoverflaten. Vi hadde også antatt dette, men vi hadde ikke sett dette i en ekte elv før.

For å få en indikasjon på problemet så utplasserte vi en rist i Ørakanalen. Forsøket ga oss en følelse av hvor det ville være best å utplassere produktet.

Kanelen inn til fuglereservatet på Øra i Fredrikstad er kjent for å fylle seg opp med søppel. Vi tok tellingen på hvor mange plastbiter som fløt forbi for å bekrefte at det var et problem. På en dag med lite vind passerte det fem plastbiter i løpet av en time.

Etter vi hadde utviklet flere konsepter snevret vi ned til fem konsepter som vi tok videre. Vi konstruerte disse 5 i papp.

Vi rekonstruerte en elv ved hjelp av treverk, presenning. Dette gjorde at vi fikk testet flere fysiske prototyper og lærte mye om hvordan marin forsøpling oppfører seg i strømninger. Her skaper Johann og Anders strøm ved hjelp av bassengpumper. Senere måtte de dra til Biltema og kjøpe en lensepumpe for å få mer strøm. Tatt i Gamlebyen, Fredrikstad, 29. januar.

Ved hjelp av vegglist, en sponplate og gaffateip så lagde vi en bekk hvor vi stresstestet noen løsninger. Dette gjorde at vi fikk nye ideer og lærte mer om hvilke løsninger som vi kunne arbeide mer på. Vannet strømmet med stor kraft da vi helte fra en bøtte å «starten» av bekken. Vi innså at dette var til god hjelp med å avkrefte/bekrefte ulike konsepter og valgte derfor å tenke på hvordan vi kunne rekonstruere en elv på kontoret.

Et av de tidlige stegene i prosessen var å generere konsepter. For å finne alternative løsninger på problemet så satte vi sammen tilfeldige ord.