Trer av

 

Da var bacheloroppgaven endelig levert. Oppgaven har vært krevende, men også svært lærerik. Prosjektgruppen er stolte av å kunne presentere sitt resultat etter et halvt års arbeid.  

Vi vil rette en stor takk til vår veileder Bjørn. Bjørn har utfordret og kommet med ærlige tilbakemeldinger til prosjektgruppen noe vi har satt stor pris på. Bjørn har også vært en igangsetter og en pådriver for å holde kontinuiteten oppe i prosjektet.  

Vi har også fått hjelp og innspill fra andre lærere ved Høgskolen, June og Gunnar. June har hjulpet oss med teori og kommet med innspill til prosjektet. Gunnar har kommet med innspill og tilbakemeldinger ved presentasjoner. Begge har vært til stor hjelp under prosjektet og vi setter pris på deres tilbakemeldinger. 

Vi vil rette en stor takk til Holli Mølle AS for et godt samarbeid og en spesiell takk til Torleif og Trygve Nesje (daglig leder) som har vært imøtekommende og gitt oss spillerom til å utforme oppgaven slik vi ønsket det. Vi håper at vårt arbeid kan bidra til å øke vekst hos Holli Mølle AS og gleder oss til å følge med på Holli Mølle AS i fremtiden. 

 

Takk for oss!

 

Siste innspurt

Fredag 07.06 er leveringsdag for bacheloroppgaven. Prosjektgruppen holder det fortsatt gående 45 min. før innlevering. 

 

Arbeidsdag HM

Bilder fra arbeidsdagen hos Holli Mølle

 

Forslag til ny nettside

Vi har lekt oss litt med forslag til en ny nettside for Holli Mølle AS. Forslaget har vi laget i wix.com.

 

VPC

Bildene viser kundeprofilen og veridløftet etter et intervju med en kunde.

 

 

Forretningsutvikling i Holli Mølle!

I det siste har vi brukt tiden på hvordan vi skal vinkle oppgaven. Oppgaven skal forankres som en forretningsutviklingsoppgave der vi i hovedsak bruker teori fra Value Propsition Design og Business Model Canvas.

Fremover vil hovedfokus bli på verdiskapning i bedriften, potensielle markeder og hvordan utvikle og ekspandere Holli Mølle videre.

Vi startet med å lage en overordnet versjon av Business Model Canvas, og vil gå enda mer i dybden og lage flere detaljerte versjoner.

Spørsmål vi bruker for lage en fremtidig versjon av forvaltningsmodellen.

  • Hvem skal de selge til i fremtiden?
  • Hva skiller Holli Mølle fra andre aktører?
  • Hva er Holli Mølle’s nøkkelressurser?

Vi skal også jobbe med å lage en Value Proposition Canvas, hovedspørsmålene vi tar utgangspunkt i her er:

  • Hva gir størst verdi for kunden når de kjøper mel fra Holli Mølle?
  • Hva er de største problemene kunden får når de kjøper fra Holli Mølle?
  • Hvilke oppgaver skal kunden løse når de kjøper mel fra Holli Mølle?

 

 

 

Arbeidsdag hos Holli Mølle

Denne uken har vi hatt arbeidsdag hos Holli Mølle, her fikk vi muligheten til å bidra med ekstra arbeidskraft, men også lære om bedriften fra innsiden.

Vi har sett hvordan ansatte jobber, bestillinger utføres, logistikk og hvordan den daglige driften fungerer.

På torsdag jobbet Christoffer og Håkon på lageret med å sende ut varebestillinger. De har pakket varer på paller og klargjort varer som skal sendes ut på fredag og neste uke.

På fredag var det Sebastian og Simen sin tur. De pakket først varer som skulle fraktes ut til butikk og bakeri. Deretter fikk de muligheten til å jobbe i produksjonen med å pakke mel-poser som skal ut i butikk.

I løpet av disse dagen har vi lært mye om Holli Mølle og fått muligheten til å se bedriften fra innsiden. Samt ta del i den daglige driften og få et større eierskap til prosjektet vi driver med.

 

 

Studietur til Saltå Kvarn

Torsdag 14. mars var Christoffer på studietur hos Saltå Kvarn.

Saltå Kvarn er en økologisk matprodusent som holder til i Järna i Sverige. Saltå Kvarn er en bedrift som startet opp 1964 med et bakeri og en kvern. 1980-tallet ble det etablert en ny kvern etter at den gamle brant ned. På 2000-tallet begynte de å satse stort på økologisk matproduksjon. De har nå et stort sortiment av ulike varer hvor de er størst i eget land, men har også en del i Norge og Finland.

Under denne studieturen fikk vi innblikk i hvordan en matprodusent tar i bruk Lean ved å bruke verktøy og metoder som «Puff» og 5S.

PUFF er en problemløsningsmetodikk på hvordan man løser problemer på et strukturert sett, ikke gå direkte på løsning, men sette av tid til å finne grunnårsaken. «PUFF» = planlegge, utføre, følge opp, forbedre.

5S, målet med 5S er å få en oversiktlig og ryddig arbeidsplass som skal gi økt flyt, en bedre hverdag for medarbeiderne og økt kostnadseffektivitet.  5S = Sortere, strukturere, skinne, standardisere og sikre

Grunnen til at de ønsket en forbedring:
– Brukte unødvendig mye tid og energi

Ønsket å jobbe mer holdbart
Ikke sløse med energien
Sette prosessen opp på tavler, lett for andre å forstå

Resultatet av forbedringsarbeidet:
Bedre samhold
Mer eierskap
Mer orden
Mindre sløsing
Synliggjøring
Kan inspirere hverandre og se hvordan andre jobber pga. samme verdier, mål og holdninger
Sette prosessen opp på tavler, lett for andre å forstå

 

Hei verden

Vi er bachelorgruppen for Holli Mølle AS. Simen Skaarup, Sebastian Nord Møltorp, Håkon Ingulfsen Hvam, Christoffer André Tenold. Vår oppgave er å gi Holli Mølle AS et finansieringsgrunnlag for fremtidig investering og drift. Dette er en stor oppgave som vi beveger oss imot med spenning. Denne oppgaven vil være omfattende og har et krav om fleksibilitet som vi synes er spennende. Arbeidet har allerede begynt og vi har startet med å gjennomføre verdistrømmer for bedriften for å gi oss selv og andre en bedre forståelse av hvordan Holli Mølle fungerer.