Arbeidsdag hos Holli Mølle

Denne uken har vi hatt arbeidsdag hos Holli Mølle, her fikk vi muligheten til å bidra med ekstra arbeidskraft, men også lære om bedriften fra innsiden.

Vi har sett hvordan ansatte jobber, bestillinger utføres, logistikk og hvordan den daglige driften fungerer.

På torsdag jobbet Christoffer og Håkon på lageret med å sende ut varebestillinger. De har pakket varer på paller og klargjort varer som skal sendes ut på fredag og neste uke.

På fredag var det Sebastian og Simen sin tur. De pakket først varer som skulle fraktes ut til butikk og bakeri. Deretter fikk de muligheten til å jobbe i produksjonen med å pakke mel-poser som skal ut i butikk.

I løpet av disse dagen har vi lært mye om Holli Mølle og fått muligheten til å se bedriften fra innsiden. Samt ta del i den daglige driften og få et større eierskap til prosjektet vi driver med.

 

 

Studietur til Saltå Kvarn

Torsdag 14. mars var Christoffer på studietur hos Saltå Kvarn.

Saltå Kvarn er en økologisk matprodusent som holder til i Järna i Sverige. Saltå Kvarn er en bedrift som startet opp 1964 med et bakeri og en kvern. 1980-tallet ble det etablert en ny kvern etter at den gamle brant ned. På 2000-tallet begynte de å satse stort på økologisk matproduksjon. De har nå et stort sortiment av ulike varer hvor de er størst i eget land, men har også en del i Norge og Finland.

Under denne studieturen fikk vi innblikk i hvordan en matprodusent tar i bruk Lean ved å bruke verktøy og metoder som «Puff» og 5S.

PUFF er en problemløsningsmetodikk på hvordan man løser problemer på et strukturert sett, ikke gå direkte på løsning, men sette av tid til å finne grunnårsaken. «PUFF» = planlegge, utføre, følge opp, forbedre.

5S, målet med 5S er å få en oversiktlig og ryddig arbeidsplass som skal gi økt flyt, en bedre hverdag for medarbeiderne og økt kostnadseffektivitet.  5S = Sortere, strukturere, skinne, standardisere og sikre

Grunnen til at de ønsket en forbedring:
– Brukte unødvendig mye tid og energi

Ønsket å jobbe mer holdbart
Ikke sløse med energien
Sette prosessen opp på tavler, lett for andre å forstå

Resultatet av forbedringsarbeidet:
Bedre samhold
Mer eierskap
Mer orden
Mindre sløsing
Synliggjøring
Kan inspirere hverandre og se hvordan andre jobber pga. samme verdier, mål og holdninger
Sette prosessen opp på tavler, lett for andre å forstå