Trer av

 

Da var bacheloroppgaven endelig levert. Oppgaven har vært krevende, men også svært lærerik. Prosjektgruppen er stolte av å kunne presentere sitt resultat etter et halvt års arbeid.  

Vi vil rette en stor takk til vår veileder Bjørn. Bjørn har utfordret og kommet med ærlige tilbakemeldinger til prosjektgruppen noe vi har satt stor pris på. Bjørn har også vært en igangsetter og en pådriver for å holde kontinuiteten oppe i prosjektet.  

Vi har også fått hjelp og innspill fra andre lærere ved Høgskolen, June og Gunnar. June har hjulpet oss med teori og kommet med innspill til prosjektet. Gunnar har kommet med innspill og tilbakemeldinger ved presentasjoner. Begge har vært til stor hjelp under prosjektet og vi setter pris på deres tilbakemeldinger. 

Vi vil rette en stor takk til Holli Mølle AS for et godt samarbeid og en spesiell takk til Torleif og Trygve Nesje (daglig leder) som har vært imøtekommende og gitt oss spillerom til å utforme oppgaven slik vi ønsket det. Vi håper at vårt arbeid kan bidra til å øke vekst hos Holli Mølle AS og gleder oss til å følge med på Holli Mølle AS i fremtiden. 

 

Takk for oss!