Trer av

 

Da var bacheloroppgaven endelig levert. Oppgaven har vært krevende, men også svært lærerik. Prosjektgruppen er stolte av å kunne presentere sitt resultat etter et halvt års arbeid.  

Vi vil rette en stor takk til vår veileder Bjørn. Bjørn har utfordret og kommet med ærlige tilbakemeldinger til prosjektgruppen noe vi har satt stor pris på. Bjørn har også vært en igangsetter og en pådriver for å holde kontinuiteten oppe i prosjektet.  

Vi har også fått hjelp og innspill fra andre lærere ved Høgskolen, June og Gunnar. June har hjulpet oss med teori og kommet med innspill til prosjektet. Gunnar har kommet med innspill og tilbakemeldinger ved presentasjoner. Begge har vært til stor hjelp under prosjektet og vi setter pris på deres tilbakemeldinger. 

Vi vil rette en stor takk til Holli Mølle AS for et godt samarbeid og en spesiell takk til Torleif og Trygve Nesje (daglig leder) som har vært imøtekommende og gitt oss spillerom til å utforme oppgaven slik vi ønsket det. Vi håper at vårt arbeid kan bidra til å øke vekst hos Holli Mølle AS og gleder oss til å følge med på Holli Mølle AS i fremtiden. 

 

Takk for oss!

 

Studietur til Saltå Kvarn

Torsdag 14. mars var Christoffer på studietur hos Saltå Kvarn.

Saltå Kvarn er en økologisk matprodusent som holder til i Järna i Sverige. Saltå Kvarn er en bedrift som startet opp 1964 med et bakeri og en kvern. 1980-tallet ble det etablert en ny kvern etter at den gamle brant ned. På 2000-tallet begynte de å satse stort på økologisk matproduksjon. De har nå et stort sortiment av ulike varer hvor de er størst i eget land, men har også en del i Norge og Finland.

Under denne studieturen fikk vi innblikk i hvordan en matprodusent tar i bruk Lean ved å bruke verktøy og metoder som «Puff» og 5S.

PUFF er en problemløsningsmetodikk på hvordan man løser problemer på et strukturert sett, ikke gå direkte på løsning, men sette av tid til å finne grunnårsaken. «PUFF» = planlegge, utføre, følge opp, forbedre.

5S, målet med 5S er å få en oversiktlig og ryddig arbeidsplass som skal gi økt flyt, en bedre hverdag for medarbeiderne og økt kostnadseffektivitet.  5S = Sortere, strukturere, skinne, standardisere og sikre

Grunnen til at de ønsket en forbedring:
– Brukte unødvendig mye tid og energi

Ønsket å jobbe mer holdbart
Ikke sløse med energien
Sette prosessen opp på tavler, lett for andre å forstå

Resultatet av forbedringsarbeidet:
Bedre samhold
Mer eierskap
Mer orden
Mindre sløsing
Synliggjøring
Kan inspirere hverandre og se hvordan andre jobber pga. samme verdier, mål og holdninger
Sette prosessen opp på tavler, lett for andre å forstå

 

Om oppdragsgiveren Holli Mølle AS

Holli Mølle AS er en melprodusent som ble etablert i 2007. Selskapet holder til på Holli gård i østre Spydeberg. Selskapet ble startet opp av Trygve Nesje som i dag er daglig leder. Det som gjør Holli Mølle AS spesielt er at all produksjon blir gjort på den gamle måten hvor det blir malt på stein. 

Det blir ikke dyrket korn på Holli gård og de er derfor avhengige av å kjøpe inn korn. Holli Mølle AS ønsker å produsere så mye mel fra kortreist økologisk korn som mulig, og jobber derfor aktivt med å få bønder til å samarbeide om å produsere økologisk korn som leveres til Holli Mølle.

Samtidig som å produsere økologisk mel er Holli Mølle AS også opptatt av å være en samfunnsengasjert arbeidsplass. Det gis hospiteringsplasser for personer som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidsmarkedet og de har helt fra starten av rekruttert personer fra NAV.