Forretningsutvikling i Holli Mølle!

I det siste har vi brukt tiden på hvordan vi skal vinkle oppgaven. Oppgaven skal forankres som en forretningsutviklingsoppgave der vi i hovedsak bruker teori fra Value Propsition Design og Business Model Canvas.

Fremover vil hovedfokus bli på verdiskapning i bedriften, potensielle markeder og hvordan utvikle og ekspandere Holli Mølle videre.

Vi startet med å lage en overordnet versjon av Business Model Canvas, og vil gå enda mer i dybden og lage flere detaljerte versjoner.

Spørsmål vi bruker for lage en fremtidig versjon av forvaltningsmodellen.

  • Hvem skal de selge til i fremtiden?
  • Hva skiller Holli Mølle fra andre aktører?
  • Hva er Holli Mølle’s nøkkelressurser?

Vi skal også jobbe med å lage en Value Proposition Canvas, hovedspørsmålene vi tar utgangspunkt i her er:

  • Hva gir størst verdi for kunden når de kjøper mel fra Holli Mølle?
  • Hva er de største problemene kunden får når de kjøper fra Holli Mølle?
  • Hvilke oppgaver skal kunden løse når de kjøper mel fra Holli Mølle?

 

 

 

Arbeidsdag hos Holli Mølle

Denne uken har vi hatt arbeidsdag hos Holli Mølle, her fikk vi muligheten til å bidra med ekstra arbeidskraft, men også lære om bedriften fra innsiden.

Vi har sett hvordan ansatte jobber, bestillinger utføres, logistikk og hvordan den daglige driften fungerer.

På torsdag jobbet Christoffer og Håkon på lageret med å sende ut varebestillinger. De har pakket varer på paller og klargjort varer som skal sendes ut på fredag og neste uke.

På fredag var det Sebastian og Simen sin tur. De pakket først varer som skulle fraktes ut til butikk og bakeri. Deretter fikk de muligheten til å jobbe i produksjonen med å pakke mel-poser som skal ut i butikk.

I løpet av disse dagen har vi lært mye om Holli Mølle og fått muligheten til å se bedriften fra innsiden. Samt ta del i den daglige driften og få et større eierskap til prosjektet vi driver med.