Om oppdragsgiveren Holli Mølle AS

Holli Mølle AS er en melprodusent som ble etablert i 2007. Selskapet holder til på Holli gård i østre Spydeberg. Selskapet ble startet opp av Trygve Nesje som i dag er daglig leder. Det som gjør Holli Mølle AS spesielt er at all produksjon blir gjort på den gamle måten hvor det blir malt på stein. 

Det blir ikke dyrket korn på Holli gård og de er derfor avhengige av å kjøpe inn korn. Holli Mølle AS ønsker å produsere så mye mel fra kortreist økologisk korn som mulig, og jobber derfor aktivt med å få bønder til å samarbeide om å produsere økologisk korn som leveres til Holli Mølle.

Samtidig som å produsere økologisk mel er Holli Mølle AS også opptatt av å være en samfunnsengasjert arbeidsplass. Det gis hospiteringsplasser for personer som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidsmarkedet og de har helt fra starten av rekruttert personer fra NAV.